دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته عمران

بررسی روشهای پیشرفته آنالیز استاتیکی غیر خطی

 
 
 
چکیده
روش­های استاتیکی غیرخطی بدلیل سادگی به عنوان یکی از محبوبترین ابزارهای تحلیل در برآورد تقاضای سازه می­باشند. این رویکردها یک نمایش گرافیکی موثر از پاسخ کلی سازه از طریق منحنی پوش اور ارائه می­دهند. این نوع از نمایش پاسخ کلی، اجازه­ی یک ایده­آل سازی مستقیم از سازه به عنوان سیستم یک درجه آزاد را فراهم می­سازد. در این پژوهش گام اول هر تحلیل استاتیکی غیرخطییا به عبارتی دیگر انجام یک آنالیز پوش اور مورد بررسی قرار گرفته است. 
 
الگوی بار اعمال شده به سازه نه تنها در پاسخ کلی سازه از طریق منحنی ظرفیت سازه اثر گذار است، بلکه پاسخ­های موضعی سازه را مستقیما تحت تاثیر قرار می­دهد. بمنظور ارزیابی الگوهای بار جانبی، سازه­های فولادی مهاربندی همگرای کمانش تاب با استفاده از روش­های پوش اور مودال پیشرفته مورد بررسی قرار خواهند گرفت. نتایج بدست آمده از این تحلیل­ها با تحلیل دقیق دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی به عنوان دقیق­ترین روش موجود مقایسه خواهند شد، که در انتها کارا ترین روش موجود در این سازه­ها مشخصو معرفی شود. تحلیل­های انجام شده در این سازه­ها نشان می­دهد که الگوی بار بهنگام براساس برش طبقات نتایج مطلوبی از پاسخ بیشینه سازه ارائه می­دهد.
 
 
 
کلیدواژه ها:

پوش اور

کلمه الگوی بار جانبی

تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی

 
 
 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
پایان نامه مرتبط با موضوع:

دانلود پایان نامه بررسی روشهای پیشرفته آنالیز استاتیکی غیر خطی