دانلود پاورپوينت جغرافیای زیستی جهت رشته جغرافيا قالب 59 اسلايد و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش

 

 

 

 


تقريباً 50 درصد ماده آلي از كربن تشكيل شده است
 مهمترين وسيله انتقال انرژي در سيستم‌هاي زنده ا ست
 نقش اساسي در فرايندهاي فتوسنتز، دارد
 مخازن اصلي كربن در اقيانوس‌هاست.
 ميانگين دي‌اكسيدكربن در كره زمين  ppm320 است

 

 

 

 

 

گازهاي قابل تبادل مانند ازت و اكسيژن در آن قرار دارد
حاوي بخار آب است
ذرات معلق و آلاينده‌ها وارد آن مي‌شود
ميكروارگانيسم‌ها دانه‌هاي گرده و هاگها وجود دارد

 

 

 

 


 عقيم شدن و كاهش سطح توليد اكوسیستم‌هاي آبي مانند درياچه‌ها
 تخريب سازه‌هاي شهري از جمله: ساختمان‌ها، آثار باستاني، مسجدها، پل‌ها، نرده‌ها، درها، راه‌آهن و غيره
 تخريب جنگل‌ها
 اسيدي شدن خاك

 

 

 

 


فهرست مطالب
اكوسيستم
 طبقه‌بندي جغرافياي زيستي از ديدگاه سنتي
 موانع پراكنش موجودات زنده
 عوامل تسهيل كننده و توزيع و انتشار
انواع اكوسيستم در مقياس كلان
 ويژگي‌هاي كمي زيست شناختي
 ويژگي‌هاي كيفي زيست شناختي
فيزيوگونومي به شكل ظاهري و ساختار موجود زنده اشاره شد
 انرژي و جريان آن
 قوانين ترموديناميك
 آبهاي شيرين جهان
 عامل توپوگرافي يا فيزيوگرافي
 عوامل موثر در شدت نور دريافتي
  كنش متقابل عوامل عمده زيست محيطي
 اثر نور بر حيات گياهي
 انواع گياهان بر اساس نياز نور
 اثر دما بر گياهان و جانوران
 تقسيم جانوارن به خونگرم و خونسرد بودن اهميت عامل دما را نشان نمي‌دهند
 اهميت جو (اتمسفر)
اثر عامل باد
 اثرات فيزيكي باد بر گياهان
 عامل آتش
 عامل ادافيك (خاك شناختي)
 انواع خاك در رابطه با شاخص‌هاي زير طبقه‌بندي مي‌شوند
 كنش متقابل خاك- گياه در سه محور اصلي مورد مطالعه قرار مي‌گيرد
 خاك‌هاي اسيدي
 خواص فيزيكي خاک
 اثر عامل ارتفاع بر جوامع گياهي
 اثر ناهمواري‌ها بر رستنیها از طريق
 اكوسيستم توندرا
 قابليت توليد اكوسيستم توندرا
 زنجيره و چرخه غذايي اكوسيستم توندرا
 رستني‌هاي عمده توندرا
 روش‌هاي تطابق گياهان با محيط توندرا
 جانوران توندرا
 توندرا يك اكوسيستم ناپايدار به علت:
 در مطالعه حيات وحش به نكات و روش‌هاي زير تأكيد مي‌شود
 ازنقطه نظر مرز حيات وحش ايران برحسب مناطق جغرافيايي به شرح زير دسته‌بندي مي‌شود
نقش و اهميت مراتع شامل