دانلود پاورپوینت آشنایی با سیستم های اطلاعاتی مراکز درمانی جهت رشته مهندسی نرم افزار و آی تی در قالب 59 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش

 

 

 

سيستم اطلاعات بيمارستان (HIS)سيستمي کامپيوتري است که بر گرداوري، ذخيره، پردازش و بازيابي اطلاعات باليني و اجرايي بيماران در بيمارستان تمرکز دارد.
اولين HIS از دهه 1960 با هدف مديريت اطلاعات مالي بکار گرفته شد.

 

 

 

فهرست مطالب
مراقبت و درمان فرايندي در حال تغيير
فرايندهاي نظام سلامت در حال تغيير است
فناوري اطلاعات در حال تغيير است
زيرساختارهاي فناوري اطلاعات
سيستم اطلاعات بيمارستان چيست؟
اهدافHIS
مزاياي HIS
عمده ترين عملکردهاي HIS
مهمترين شاخص هاي درHIS
زيرسيستم هاي HIS
سيستم اطلاعات باليني(CIS)
مزاياي سيستم اطلاعات باليني(CIS)
سيستم اطلاعات مالي(FIS)
ويژگي هاي سيستم اطلاعات مالي(FIS)
سيستم اطلاعات آزمايشگاهي(LIS)
ويژگي هاي سيستم اطلاعات آزمايشگاهي(LIS)
سيستم اطلاعات پرستاري(NIS)
ويژگي هاي سيستم اطلاعات پرستاري(NIS)
مزاياي سيستم اطلاعات پرستاري(NIS)
سيستم اطلاعات داروخانه(PIS)
ويژگي هاي سيستم اطلاعات داروخانه(PIS)
مزاياي سيستم اطلاعات داروخانه(PIS)
سيستم ارتباطات و بازيابي تصاوير(PACS)
مزاياي PACS
تعريف سيستم اطلاعات راديولوژي(RIS)
ويژگي هاي سيستم اطلاعات راديولوژي(RIS)
ADT(Admission,discharge and transfer)
HIS در واحد کدگذاري
HIS در واحد آمار
HIS در واحد آمار
انواع سيستم هاي اطلاعات
انواع سيستم هاي اطلاعات
سيستم هاي متمرکز با دسترسي به سيستم هاي آزمايشگاهي و راديولوژي
ايستگاههاي کاري
ايستگاه هاي کاري به صورت کاملا توزيعي
مراحل طراحي HIS
قواعد و رهنمودها
نظارت و سرپرستي
HIS در استان اصفهان
نقاط قوت نرم افزار HIS شبکه
نقاط ضعف آن
نقاط قوت نرم افزارADSwinsingle
نقاط ضعف آن
نقاط قوت نرم افزار HMS
 نقاط ضعف آن
نقاط قوت نرم افزار تحت Dos
نقاط قوت نرم افزار HIS سايان
 نقاط ضعف آن
نقاط قوت نرم افزار تحت Dos
نقاط ضعف آن
نقاط قوت نرم افزار ADS9
نقاط ضعف آن
نقاط قوت نرم افزار تحت win
نقاط ضعف آن
نقاط قوت نرم افزارHIS کوثر