هدف از این تحقیق بررسی عملکرد مدیران با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب:
2-3- مدیریت و مهارتهای مدیران جهت عملکرد بهتر
2-3-1 مفهوم مدیریت و مدیریت آموزشی
ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی
اهداف مدیریت آموزشی
2-3-4- وظایف مدیران آموزشی
2-3-5- ویژگی های شخصی مدیران
6-3-2- ویژگی های مدیر آموزشی
2-3-7- مهارت های مورد نیاز مدیران
8-3-2- مهارت فنی(عملکرد) مدیران
2-3-9- مهارت انسانی(عملکرد) مدیران
2-3-10- مهارت ادراکی(عملکرد) مدیران

 

 


مدیریت یک اصطلاح عام و گسترده ای است که به صورت های گوناگون تفسیر و تأویل می شود. عده ای آن را هنر و امری ذاتی و بعضی دیگر آن را دانش و اکتسابی و گروهی نیز یک عمل و فعالیتی می دانند که در یک موقعیت سازمان یافته برای هماهنگی و هدایت امور در جهت اهداف معین صورت می گیرد 

 

 

«مدیریت علم است به این اعتبار که یک مدیر موفق، اثربخش و کارآمد باید بسیاری از مسائل بنیادی مربوط به مدیریت را که به آن اصطلاحاً تکنولوژی مدیریت می گویند، بیاموزد. از طرف دیگر مدیر باید استعدادهای لازم را به منظور کاربرد مهارت ها و تکنیک های مدیریت و تطبیق آن با محیط را داشته باشد. پس از این نقطه نظر یک فن است

 

 

گریفیث (1374) به نقل از ساموئل سی  (1989)، مدیریت را با تأکید بر تئوری روابط انسانی، «عبارت از فرایند کار کردن با دیگران و از طریق دیگران برای تحقق اثربخشی اهداف سازمانی از طریق استفاده کارآمد از منابع محدود در محیط متغیر پیشنهاد می کند»