هدف از این تحقیق بررسی کارآفرینی سازمانی با فرمت docx در قالب 48 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب

 مقدمه    
 کارآفرینی    
 ویژگی های کارآفرینان    
 سه موج در کارآفرینی    
 انواع كارآفريني    
 کارآفرینی سازمانی    
 مدل هاي كارآفريني سازماني    
 مدل كارآفريني سازماني كورنوال و پرلمن    
 مدل كارآفريني سازماني اكهلس و نِك    
 مدل كارآفريني سازماني كوراتكو و همكاران    
 كارآفريني سازماني تامپسون
 شاخص هاي مناسب در انتخاب كارآفريني سازماني    
 فرآیند کارآفرینی سازمانی    
 موانع و محدودیت های كارآفريني سازماني    
 عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی    
 انگیزش    
 مهارت های فردی    
 حمایت محیطی ادراک شده    
 پویایی محیطی ادراک شده 
 نگرش    
 هنجارهای ذهنی    
 کنترل رفتاری ادراک شده    
 پیشینه تحقیق    

 

 

 

از عمده ترين جريان هاي حاكم بر حيات بشري در آغاز هزاره سوم ميلادي فرآيند كارآفريني و خلاقيت است كه اساس و بسترساز تغیير و تحول و دگرگوني است. افراد، سازمان ها و جوامعي كه نتوانند خود را با اين تحولات پرشتاب همگام كنند دچار توقف، سكون و اضمحلال مي شوند.

 

 

 

در اين ميان افرادي هستند كه در زماني كه همگان بر هرج و مرج، نابساماني، تناقض و عدم تعادل اذعان دارند، به دنبال بدست آوردن فرصتي هستند تا بتوانند با ارائه محصول و يا خدمت جديدي به جامعه، تعادل را برقرار كرده و اوضاع را سامان بخشند و ارزشي از خود بر جاي گذارند. اين افراد كه محور توسعه اقتصادي هستند، كارآفرين خوانده مي شوند. كارآفرينان موجب مي شوند تا سازماني از سازمان هاي ديگر پيشي بگيرد و كشوري نسبت به كشورهاي ديگر به نحو چشمگير پيشرفت نمايد.

 

 


عصر ما عصر شتاب و سرعت، دگرگوني و تغيير است موج اين تغييرات، زندگي همه ما را خواسته يا ناخواسته تحت تاثير قرار مي‌دهد از اين رو جامعه ايي در جهت سازگاري با تغييرات و رقابت جهاني  پيشتاز خواهد بود که از نيروي انساني ماهر و متخصص و خلاق برخوردار باشد (صمدي و اصفهانی، ) رشد سريع جمعيت و افزايش نرخ بيکاري به ويژه در ميان دانش آموختگان از جمله چالشهايي است که جامعه ما درگير آن است در شرايط کنوني يکي از عواملي که سبب دگرگوني چهره اقتصادي، اجتماعي  و صنعتي يک کشور مي‌شود، فعاليتهاي کارآفرينانه، برخورداري از روحيه کارآفرينانه و در نهايت کارآفريني انسان است ، در عصر حاضر که با افزايش جمعيت، جوامع و سازمان ها به سرعت در حال گسترش و سرعت هستند

 

 

 

و در پي آن، پيچيدگي آن‌ها نيز رو به فزوني است، کارآفريني در يک تعامل چند سويه‌ يعني هم در مفهوم ايجاد اشتغال، هم در مفهوم ايجاد تحول از راه نوآوري ها و بهبود فرآيندها و هم به عنوان عامل کليدي در رشد و توسعه اقتصادي، به شدت مورد نياز است حتي مي‌توان بحث کارآفريني در عصر مدرن امروزي يکي از اصلي ترين راهبردهاي بنيادي هر کشور محسوب مي‌شود، سه دليل مهم براي توجه به مقوله کارآفريني، توليد ثروت، توليد تکنولوژي و اشتغال مولد است.