هدف از این تحقیق بررسی خلاقیت با فرمت docx در قالب 38 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد 


فهرست مطالب
خلاقیت

ج: خلاقیت    61
2-4-خلاقیت    61
2-4-1-تعريف خلاقيت    62
تعريف خلاقيت از ديدگاه روانشناسي    62
تعريف خلاقيت از ديدگاه سازماني    63
2-4-2-منشأ خلاقيت    64
2-4-3-مدلهاي فرآيند خلاقيت:    68
2-4-3-1-مدل والاس:    69
2-4-3-2-مدل روسمن:    69
2-4-3-3-مدل اسبورن:    70
2-4-3-4-مدل آمابيل:    70
2-4-3-5-مدل پلسک:    71
2-4-5-عوامل مؤثر بر خلاقيت:    72
2-4-6-نوآوری    80
پیشینه پژوهش (تحقیقات انجام شده داخلی)    81
پیشینه پژوهش (تحقیقات انجام شده خارجی)    86

 

 

2-4-خلاقیت
با پيشرفت روز افزون دانش و تكنولوژي و جريان گسترده اطلاعات، امروزه جامعه ما نيازمند آموزش مهارت‌هايي است که با کمك آن بتواند همگام با توسعه علم و فناوري به پيش برود. هدف بايد پرورش انسان‌هايي باشد که بتوانند با مغزي خلاق با مشكلات روبرو شده و به حل آنها بپردازند. به‌گونه‌اي که انسان‌ها بتوانند به خوبي با يكديگر ارتباط برقرار کرده و با بهره‌گيري از دانش جمعي و توليد افكار نو مشكلات را از ميان بردارند. امروزه مردم ما نيازمند آموزش خلاقيت هستندکه با خلق افكار نو به سوي يك جامعه سعادتمند قدم بردارند.

 

 

 

 

رشد فزاينده اطلاعات، سبب شده است که هر انساني از تجربه و علم و دانشي برخوردار باشد که ديگري فرصت کسب آنها را نداشته باشد، لذا به جريان انداختن اطلاعات حاوي علم و دانش و تجربه در بين انسان‌ها يكي از رموز موفقيت در دنياي امروز است. هيچ‌کس قادر نيست به ميزان اطلاعات واقعي هر کس که در گوشه ذهن او نهفته است پي ببرد.

 

 

 

اين اطلاعات زماني به حرکت در مي‌آيد که انگيزه‌هاي قوي سبب رها شدن آن به بيرون ذهن مي‌شود. در اين مرحله انسان‌ها به سرنوشت يكديگر حساسند و در جهت رشد يكديگر مي‌کوشند و در نهايت سبب مي شود جرياني از علم و دانش و تجربيات ميان آنها جاري شود که همين امر زمينه‌ساز نوآوري و خلاقيت خواهد بود.يكي از عوامل مؤثر در بروز خلاقيت در يك جامعه، زمينهسازي و بسترسازي در بين انسانها جهت ايجاد فرهنگي است که در آن همگان در تلاش براي رشد دادن ديگري هستند و با تأثير بر روي يكديگر به پيشرفت جامعه کمك مي‌کنند. يكي از شرايط لازم براي پديدار شدن افكار نو، وجود آرامش براي مغز است.

 

 

 

 

به همين خاطر لازم است انسانها بكوشند در جامعه شرايطي پديد آيد که در بستر آن مغز بينديشد و تكامل يابد و سببساز افكار نو شده و شرايط براي سازندگي در جامعه مهيا شود. با افزايش سپردهگذاريهاي اخلاقي ميتوان شرايط را براي شكلگيري يك محيط آرامبخش در جامعه فراهم کرد. کاهش سپردهگذاريهاي اخلاقي در جامعه سبب ميشود که زمينه براي گسسته شدن روابط اجتماعي گسترش يابد و با سست شدن پيوندهاي اجتماعي، شرايط لازم براي بروز خلاقيت در جامعه سختتر ميشود، زيرا فرصتي براي تفكر کردن وجود نخواهد داشت.