هدف از این تحقیق بررسی روابط اجتماعی و نظریه های مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 53 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مروری بر مطالعات پیشین

مروری بر نظریه ها

نظریه مبادله هومنز

نظریه تبادل تلفیقی بلاو (1918)

دورکیم

زیمل: (1918-1858)

لاتانه و دارلی

باتسون

گافمن : (1982-1922)

چارچوب نظری

منابع

 

 

 

در دوران اخیر میگلرام(1970) معتقد است که ساکنین شهرهای بزرگ به دلیل کثرت فشردگی تراکم و ناهمگونی، بطور مرتب به وسیله محرکهای بی شماری، بمباران می شوند. نتایج تحقیقات مارویا و همکاران(1982) که نشان دادند بالا بودن نسبت به نوع دوستی در روابط اجتماعی در شهرهای اسپانیایی زبان به دلیل تاکید بیشتر بر هنجار مسئولیت پذیری اجتماعی است لوین و همکاران(2001) که نشان دادند با افزایش مسئولیت پذیری تمایل به نوع دوستی افزایش می یابد را مورد تایید قرار می دهد. با توجه به تحقیقات کربز(1975) وباستون(1982) که نشان دادند با افزایش پاسخ عاطفی، میزان نوع دوستی افزایش می یابد انطباق دارد.