هدف از این تحقیق بررسی رویکردها و تئوری های مرتبط با هویت با فرمت docx در قالب 38 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

پیشینه پژوهش

تعاریف

تئوری­های هویت

تئوری­های مبتنی بر نابرابری

تئوری های نوسازی

تئوری بسیج اجتماعی

تز استعمار داخلی

سرمایه اجتماعی و فرهنگی

هویت از دیدگاه کاستلز  

نظریه کنش ارتباطی

رویکرد روانشناسی اجتماعی  

رویکرد قومی نمادین

رویکرد همسان شدن

گرایش قشر بندی

سیاسی شدن قومیت

سیاسی شدن هویت در دیدگاه­های جدید

 

 

 

در مقاله­ای تحت عنوان سیستم هویت­های  اجتماعی در تاجیکستان : هشدار قدیمی و پیشگیری از تعارض ، ارتباطات متقابل بین هویت های اجتماعی(قومی، ملی، محلی، ومذهبی) و تنش های تعارض­آمیز در تاجیکستان بررسی شده است.این مقاله بر اساس تحلیل دینامیسم­های تعارضات هویت مدار  استوار است، این مقاله بر یک هشدار اولیه در مورد هویت اجتماعی تاکید دارد، تاثیراتی که هویت ملی را تحت تاثیر قرار می­دهند مانند : احیای هویت مذهبی، تقویت هویت قومی یا محلی بر اساس سیاست تنش زدایی، تفکیک پذیری، آشتی بین هویت­ها .

 

 

 

 این بررسی از طریق ازمایش اجزا مدل بر اساس فرایند های مانند قضاوت بین گروه­ها، تهدید بودن برون گروه، هویت، برجستگی هویتی، برتری درون گروه، اشکال هویت اجتماعی، انواع معنایابی هویتی برسی شده است.به طور کلی نتایج نشان می­دهد که هویت­های محلی و قومی در بستر نابرابر پتانسیل تعارض در بستر ملی را افزایش می­دهد و بطور کل مبنای تعریف هویت را نمیتوان به صورت تک فرهنگی استوار کرد مثلا مثل فرانسه ، و ما باید شاهد شکل­گیری نوعی هویت قومی فرهنگی باشیم.( K. Korostelina  (2007) 223e238)