هدف از این تحقیق بررسی اعتماد و انواع آن با فرمت docx در قالب 60 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

3-1- تعریف اعتماد

3-2- انواع اعتماد

3-2-1- اعتماد بنیادین

3-2-2- اعتماد بین شخصی

3-2-3 اعتماد اجتماعی

3-2-4- اعتماد نهادی

3-2-4-3- زتومکا

منابع

 

 

 

فرهنگ معین اعتماد را تکیه کردن بر و واگذاشتن کار به کسی و سپردن چیزی به کسی معنا کرده است و اعتماد کردن را به معنای وثوق به کسی یا اطمینان کردن به کار برده است. فرهنگ عمید نیز همین معانی را به کار برده است، اعتماد یعنی تکیه کردن، متکی شدن به کسی، کاری را بی گمان به او سپردن و واگذاشتن کار به کسی (مجدی، 1383: 304). علاوه بر تعریف لغوی واژه اعتماد، متفکران و اندیشمندان مختلف نیز تعاریف گوناگونی از این اصطلاح ارائه کرده اند که به مرور برخی از آن ها خواهیم پرداخت:

 

 

 

هاردین اعتماد را به عنوان منافع حفاظت شده تعریف می کند. بر طبق نظر او، " من به شما اعتماد می­کنم، چرا که منافع شما مرا محافظت می کند". به بیان دیگر شما در برآوردن اعتماد من دارای منافعی می باشید. در این تعریف، اعتماد نوعی انتظار و چشمداشت است: چشمداشت و انتظاری که در آن امین، منافع اعتماد کننده را حفاظت می کند (هرروز و کریادو، 2008: 56).