هدف از این تحقیق بررسی انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی با فرمت docx در قالب 101 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
 مقدمه
 مباني نظري پژوهش
 انگيزه
 تعريف انگيزش
 مفهوم انگيزش
 چرخه انگيزش
 ويژگيهاي انگيزش
 انگيزش دروني و انگيزش بيروني
 ديدگاه هاي اوليه انگيزش
 ديدگاه هاي نوين انگيزش
  اراده 
 غريزه
  سايق
 عوامل مؤثر برانگيزش
 تئوري هاي انگيزش كار
 ديدگاه مديريت علمي
 ديدگاه روابط انساني
  گروه بندي نظريه هاي انگيزش
 نظريه هاي محتوايي
 نظريه هاي فرايندي (ساختاري)
 برخي از تئوريهاي محتوائي
 نظرية نيازهاي مزلو
 نظريه بهداشت ـ انگيزش
 نظرية نيازهاي سه گانه مک کللند
 تئوري "Y" مک گريگور
 تئوري ERG الدرفر
 تركيب نظريه هاي محتوا
 برخي از تئوريهاي فرايندي
 تئوري انگيزش انتظار وروم
 مدل پورتر ـ لاولر
 نظريه برابري
 تئوري اسناد
 سيستم پاداش
 ترکيب نظريه هاي نوين انگيزش
 مديريت حقوق دستمزد
 پول عامل انگيزش است!
 پول موجب انگيزش بيشتر کارکنان نمي شود!
 عوامل دروني موثر بازده و رضايت در کار
 مشارکت کارکنان چيست؟
 تئوري هاي انگيزشي و برنامه هاي مشارکت کارکنان 
 استقرار عوامل انگيزه زا
 کيفيت زندگي کاري
 رضايت از حقوق
 رضايت از کار
 شرايط محيط کار
 معيارهاي شرايط کار
 الگوهاي روابط کار
 الگوي روابط انساني کار
 الگوي معاصر روانشناسي کار
 ارتباط در محيط کار
 تغيير در شرايط کار دريانوردي از حيث قبول آن به عنوان يک حرفه سخت
 پيشينه تحقيق
 تحقيقات داخلي
 تحقيقات خارجي
 نتيجه گيري کلي از مطالعات داخلي و خارجي
 بخش دوم
 آشنايي با شرکت ملي نفتکش ايران
 آشنائي با کشتي

 

 


طالعه انگيزش و رفتار جستجويي براي يافتن پاسخ به سئوالات پيچيده طبيعت انسان است . (بلانچارد ، 1388 ،23) انگيزش به اين موضوع مي پردازد كه افراد كارها را به طرق و شيوه هاي خاصي انجام مي دهند. عده اي وقت شناس، سخت كوش، با علاقه و پشت كار به كار و فعاليت مي پردازند و عده اي براي وقت خود ارزش قائل نبوده و به حداقل كار و تلاش بسنده كرده و همواره سعي از گريز در محل كار دارند.

 

 


موضوع انگيزش در دريانوردي اهميت زيادي دارد زيرا حرفه دريانوردي داراي شرايط ويژه و خاص است كه ساير سازمانها با آنچنان شرايطي كه در حوزه دريانوردي با آن مواجه هستند روبرو نمي شوند. انجام كار مداوم و مستمر بدون امكان ترك محيط كار پس از سپري كردن كار موظف روزانه ، پيوند محيطي مكان زندگي فردي با مكان كار كه اين همگرايي تا حدود 6 ماه (حداقل 3 ماه) ادامه مي يابد

 

 


 ـ‌ وجود فاصله عاطفي با زندگي خانوادگي و محيطهاي اجتماعي باز و عمومي ـ امكان رخداد عارضه هاي رواني ناشي از به هم ريختگي ساعات زندگي با ساعات كار ـ كار در شرايط سخت عملياتي ـ كار در  محيط هاي جغرافيايي متفاوت ـ كار در درجه حرارت متنوع و به شدت تغيير پذير ـ‌ كار در شرايط جوي نامساعد، كار در محيط با لرزش از آن جمله اند . بررسي در اين موضوع كه چه عواملي باعث انگيزش افراد دريانورد مي شوند و با پاسخ به اين پرسش كه چگونه مي توان در كاركنان ايجاد انگيزه نمود و ثبات و ايستايي و ماندگاري آنان را در فضاي شغلي بيش تر كرد حائز اهميت است .

 

 

 
انگيزش فرايند نيروهاي متعددي است كه هم زمان بر فرد ـ محيط و بر فضاي شغلي ـ حرفه اي وارد مي شود و در چنين وضعيتي است كه مي توان اذعان كرد در بروز انگيزش ، عوامل داخلي فردي و بيروني مختلفي دخالت دارند در اين خصوص مي توان به عوامل سازماني (داخلي) عوامل اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي (بيروني) و مهارت هاي فردي ـ شخصيت ـ خصايص رفتاري كه فرد شاغل دارد (عوامل فردي اشاره كرد) 

 

 


در اين زمينه ها نظريه هاي متعددي مطرح شده است و بايد اعتراف كرد كه نظريه ي مشخصي در مورد اين كه چه عواملي باعث انگيزش افراد در محيط كار مي شوند به صراحت و روشني وجود ندارد .