هدف از این تحقیق بررسی تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی با فرمت docx در قالب 72 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
 تعهد سازمانی    
 تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی    
 تاریخچه تعهد سازمانی    
 الگوها، نظریه‌ها و تئوری‌های تعهد سازمانی    
  مدل «مودای» و همکاران    
 مدل «استیرز» و همکاران    
 دیدگاه «ریچرز»     
  دیدگاه «بکر» و «بیلینگس»    
  مدل «مارتین» و «نیکولاس»      
 مدل «مایر» و «شورمن»      
  مدل «می‌یر» و «آلن»     
 اثرات تعهد سازمانی در سازمان    
عوامل مؤثر تعهد سازمانی    
نقش و تعهد سازمانی    
ویژگی‌های شخصی و تعهد سازمانی    
ویژگی‌های شغلی و تعهد سازمانی    
ویژگی‌های سازمان و تعهد سازمانی    
اخلاق کاری و تعهد سازمانی    
 جمع بندی    
 پیشینه تحقیق    
 مطالعات خارجی    
 مطالعات داخلی    

 

 


در فرهنگ آکسفورد تعهد؛ الزامی است که آزادی عمل را محدود می‌سازد در فرهنگ دهخدا به معنای عهد نو کردن، تازه کردن پیمان و نگاه داشتن چیزی و تیمار داشتن است. «یاووز» معتقد است تعهد سازمانی یکی از فعالیت‌های اساسی و از اهداف نهایی تلاش سازمان‌ها برای ادامه حیاتشان می‌باشد. علت آن به خاطر این است که افرادی که سطح بالایی از تعهد سازمانی دارند بیشتر سازگارند، راضی‌اند، بهره‌ورترند، با حس وفاداری قوی و پاسخگویی زیاد کار می‌کنند و برای سازمان هزینه کمتری دارند.

 

 


«کوهن» تعهد را چنین تعریف می‌کند: تعهد نیرو و توانی است که افراد را ملزم و موظف می‌کند تا در راستای یک یا چند هدف، رفتار و کنش‌های مربوط به هم را ایفا کنند.تعهد سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزش‌های یک سازمان، به خاطر خود سازمان و دور از ارزش‌های ابزاری آن وسیله‌ای برای دستیابی به اهداف دیگر تعریف می‌کنند.