هدف از این تحقیق بررسی تعهد و انواع آن با فرمت docx در قالب 48 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
 تعریف تعهّد ( معناشناسی تعهّد )     
 انواع تعهّد     
 تحرّک و تعهّد سازمانی     
 عملکرد شغلی، رضایت شغلی و تعهّد سازمانی     
 تعهّد به عنوان یک عامل انگیزشی     
 نظریات مختلف درباره تعهّد سازمانی     
 عوامل تعیین کننده تعهّد     
 مقدّمات ایجاد تعهّد     
شیوه های تقویت تعهّد سازمانی کارکنان     
 ارتباط کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی    
پژوهش های انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق     
  پژوهش¬های انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در داخل کشور     
  پژوهش¬های انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در خارج کشور    

 

 

 

«در حالی که امکان دارد مفهوم تعهّد به تازگی در حوزه واژگان مربوط به کسب و کاروارد شده باشد ، اما این مفهوم به هیچ وجه مفهوم جدیدی نیست و می توان گفت که در واقع تعهّد مترادف واژه قدیمی تر «وفاداری» به نظر می¬رسد که واژه وفاداری به این دلیل کنار گذاشته شده که تناسب چندانی با این موضوعات جدید ندارد».

 

 


تعهّد در زبان فارسی به معنای در گردن گرفتن شرط و پیمان و خود را ملزم به انجام عملی دانستن، تعریف شده است.تعهد بیانگر حالتی است که فرد سازمان خود را معرف می داند و آرزو می کند که در عضویت آن سازمان باقی بماند.