عنوان: پاورپوینت روند توسعه مدل برنامه‌ريزي استراتژيک

دسته: مدیریت (مدیرت بازاریابی- مدیریت استراتژیک- مدیرت اجرایی)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید 23 اسلاید

این فایل در زمینه " روند توسعه مدل برنامه‌ريزي استراتژيک "می باشد که می تواند به عنوان سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

شرايط خاص صنايع و شرکت‌هاي داخلي

مدل‌هاي نسل اول برنامه‌ريزي استراتژيک

شناسايي فاکتورهاي بحراني موفقيت مدل‌ تدوين استراتژي براي شرکت‌هاي ايراني

سنجش مدل‌هاي نسل اول در قبال عوامل کليدي موفقيت

سنجش مدل‌هاي نسل اول در قبال عوامل کليدي موفقيت

مدل مطلوب برنامه‌ريزي استراتژيک شرکت‌هاي ايراني

مدل ‌CMS

مدل مطلوب برنامه‌ريزي استراتژيک

نقشه راهنماي مدل ‌CMS

مراحل مدل ‌CMS  در برنامه‌ريزي استراتژيک

مراحل مدل ‌CMS در برنامه‌ريزي استراتژيک

سوابق اجراي مدل CMS در شرکت‌هاي ايراني

تغيير شرايط 

مدل‌هاي نسل دوم برنامه‌ريزي استراتژيک

شناسايي فاکتورهاي بحراني موفقيت مدل‌ تدوين

استراتژي براي شرکت‌هاي ايراني

سنجش مدل‌هاي نسل دوم در قبال فاکتورهاي بحراني موفقيت

شرايط و محيط سازمان‌هاي داخل کشور در آن زمان

مدل جديد ‌HCMS ابزاري قدرتمند براي برنامه‌ريزي استراتژيک

نقشه راهنما (Road Map) مدل ‌HCMS ابزاري قدرتمند براي مديريت استراتژيک

سوابق اجراي مدل HCMS در شرکت‌هاي ايراني

 

دانلود پاورپوینت روند توسعه مدل برنامه‌ريزي استراتژيک

شرايط خاص صنايع و شرکت‌هاي داخلي

مدل‌هاي نسل اول برنامه‌ريزي استراتژيک

شناسايي فاکتورهاي بحراني موفقيت مدل‌ تدوين استراتژي براي شرکت‌هاي ايراني

سنجش مدل‌هاي نسل اول در قبال عوامل کليدي موفقيت

سنجش مدل‌هاي نسل اول در قبال عوامل کليدي موفقيت

مدل مطلوب برنامه‌ريزي استراتژيک شرکت‌هاي ايراني

مدل ‌CMS

مدل مطلوب برنامه‌ريزي استراتژيک

نقشه راهنماي مدل ‌CMS

مراحل مدل ‌CMS  در برنامه‌ريزي استراتژيک

مراحل مدل ‌CMS در برنامه‌ريزي استراتژيک

سوابق اجراي مدل CMS در شرکت‌هاي ايراني

تغيير شرايط 

مدل‌هاي نسل دوم برنامه‌ريزي استراتژيک

شناسايي فاکتورهاي بحراني موفقيت مدل‌ تدوين

استراتژي براي شرکت‌هاي ايراني

سنجش مدل‌هاي نسل دوم در قبال فاکتورهاي بحراني موفقيت

شرايط و محيط سازمان‌هاي داخل کشور در آن زمان

مدل جديد ‌HCMS ابزاري قدرتمند براي برنامه‌ريزي استراتژيک

نقشه راهنما (Road Map) مدل ‌HCMS ابزاري قدرتمند براي مديريت استراتژيک

سوابق اجراي مدل HCMS در شرکت‌هاي ايراني

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه علائم و اصول نگارشی رعایت شده و قالب آن را نیز می توان به دلخواه تغییر داد.