هدف از این تحقیق بررسی پویایی محیطی با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
 پویایی محیطی
 پویایی محیطی
 پویایی گروهی
 مدیریت محیط سازمانی
 پیچیدگی محیطی
 رابطه محیط و ساختار 
 تحقیقات امری و تریست درباره ی محیط 
 بخش سوم: مبانی نظری عملکردسازمانی
 معنای عملکرد
 عملکرد سازمانی 
 موافقت نامه های عملکرد
 استاندارد های عملكرد
 معیارهایی برای سنجش عملکرد
 عملکرد شرکت ها از دیدگاه های مختلف
عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری
عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل
عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی
 سوابق تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج کشور
جمع بندی نتایج تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق 

 

 


تعریف محیط: برای محیط تعاریف مختلفی شده است که در ذیل به چند مورد از این تعاریف اشاره می گردد:
یکی از تعاریف عمومی، محیط  را به عنوان تر کیبی از مؤسسات یا نیروهایی که بر عملکرد سازمان تأثیر گذاشته و سازمان کنترل کمی برآنها دارد و یا اینکه اصلاً کنترلی برآنها ندارد تعریف کرده است.

 

 


-محیط شامل همۀ عوامل خارج از سازمان و شرکت می شود که عملیات شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد و یا از عملکرد سازمان و شرکت تأثیر می پذیرد. این عوامل شامل: مشتریان ، رقبا، سهامداران، عرضه کنندگان، صنعت و ... است.

 

 


در برخی تعاریف ساده شده در حوزۀ مدیریت ، بیان شده است که"عالم را در نظر گرفته و زیر مجموعه ای که سازمان را نشان می دهد از آن جدا کنید.آن چه باقی می ماند، محیط است".