هدف از این تحقیق بررسی تدریس و عوامل موثر بر آن با فرمت docx در قالب 14 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

عوامل موثر در تدریس

نقش معلمان در تدریس

ویژگیهای شاگردان و تاثیر آن در فرایند تدریس

تاثیر برنامه و ساخت نظام آموزشی در فرایند تدریس

تاثیر فضا و تجهیزات آموزشی در فرایند تدریس

منابع

 

 

 

تدریس امر ساده­ای نیست. معلم در تدریس با متغیرهای متفاوتی سر و کار دارد. او سعی می­کند با دستکاری و کنترل متغیرهای مختلف وضعیتی به وجود آورد که یادگیری حاصل شود. شناخت و کنترل همه­ی عوامل و متغیرهای دخیل کار آسانی نیست و شاید بتوان گفت غیر ممکن است. بدون شک، در ایجاد محیط یادگیری عواملی همچون ویژگیهای معلم و شاگرد، ساخت نظام آموزشی، محتوای آموزشی و دهها متغیر دیگر می­تواند مؤثر باشد.

 

 

 

 بدیهی است که معلم نمی­تواند همه­ی عوامل مذکور را تحت کنترل در آورد. ممکن است سؤال شود اگر کنترل همه­ی عوامل مذکور امکان­پذیر نباشد، معلم چگونه می­تواند شرایط مطلوب را با توجه به دخالت متغیرهای متعدد و غیر قابل کنترل، به وجود آورد. در پاسخ به چنین سؤالی باید گفت: درست است که معلم نمی­تواند همه­ی متغیرهای دخیل را کنترل قرار دهد، اما شناختن چنین عواملی او را قادر خواهد ساخت که در تنظیم فعالیتهای تدریس، تصمیمی آگاهانه بگیرد. اگر معلم از  نظریه­های تدریس- یادگیری شناخت دقیق و علمی داشته باشد، قوی­تر و دقیق­تر می­تواند در ایجاد وضعیت مطلوب یادگیری فعالیت کند. بدین لحاظ به تحلیل بعضی از عوامل مهم و مؤثر در تدریس می پردازيم.