هدف از این تحقیق بررسی تدریس و روش های نوین در آن با فرمت docx در قالب 60 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف واژه‌ها

روش تدریس

چهار ویژگی خاص در تعریف تدریس وجود دارد

روش‌های نوین یادگیری و یاددهی

روش‌های تدریس سنتی و متداول

چندرسانه

تعریف درس‌افزار

ضرورت‌ها و ویژگی‌های درس‌افزارهای خود آموز

ضرورت‌ها و ویژگی‌های نرم‌افزارهای کمک آموزشی (مکمل آموزش)

ضرورت‌ها و ویژگی‌های درس‌افزارهای کمک معلم

ضرورت‌ها و ویژگی‌های نرم‌افزارهای دایره‌المعارف و فرهنگ

ضرورت‌ها و ویژگی‌های نرم‌افزارهای بازی و سرگرمی

کتاب‌های الکترونیکی

شبکه‌های آموزشی وب سایت‌ها و وبلاگ‌ها آموزشی

نرم‌افزارهای آزمون‌ساز

سیستم آزمون الکترونیکی

آموزش چندرسانه‌ای

مزایای چند رسانه‌ای

اهمیت آموزش ریاضیات

کاربرد ارقام

کاربرد توابع و روابط بین اعداد

کاربرد معادله و دستگاه معادلات خطی

کاربرد تقارن‌ها (محوری و مرکزی ) و دَوَران‌ها

کاربرد مساحت

کاربرد چهار ضلعی‌ها

کاربرد خطوط موازی و تشابهات

کاربرد آمار و میانگین

مقاطع مخروطی

ترسیمات هندسی

کاربرد ریاضیات در هنر و کامپیوتر کاربرد حجم

کاربرد رابطه‌ی فیثاغورس

طبقه‌بندی آندرسون

مثال آوردن

طبقه‌بندی کردن

استنباط کردن

مقایسه کردن

تبیین کردن

اجرا کردن

انجام دادن

متمایز کردن

سازمان دادن

نسبت دادن

تولید کردن

دانش فراشناختی

آزمون تیمز(TIMSS)

سخن پایانی

پیشینه پژوهش

 

 

 

برداشت‌های مختلف معلمان از مفهوم تدریس می‌تواند در نگرش آنان نسبت به دانش‌آموزان و نحوه‌ی كار كردن با آنها تأثیرمثبت یا منفی بر جای گذارد. برداشت چندگانه از مفهوم تدریس می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ از مهمترین آنها ضعف دانش پایه و اختلاف در ترجمه و برداشت نادرست معلمان از دیدگاه‌های مختلف تربیتی است. گاهی آشفتگی و اغتشاش در درك مفاهیم تربیتی به حدی است كه بسیاری از كارشناسان، معلمان و دانشجویان این رشته مفاهیمی چون پرورش، آموزش، تدریس و حرفه آموزی را یكی تصور می‌كنند و به جای هم به كار می‌برند. این مفاهیم اگر چه ممكن است در برخی جهات وجوه مشترك و در هم تنیده داشته باشند، اصولاً مفاهیم مستقلی هستند و معنای خاص خود را دارند .(گانیه، 1985، 96)