هدف از این تحقیق بررسی فضای سایبری و فرصت های آن فرمت docx در قالب 85 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

پیشینه تحقیق

تحقیقات خارجی

تحقیقات داخلی

چارچوب نظری

دسته نخست: نظریه پردازان مطرح در رویکرد رفتار جمعی

دسته دوم: نظریه پردازان مطرح در رویکرد نهادی

دسته سوم: نظریه پردازان مطرح در رویکرد جامعه مدنی

رویكردهای نظری در مطالعه جنبش‌های اجتماعی

نظریه بسیج منابع

نظریه ساختار فرصت سیاسی

شرایط ساختاری جنبش‌های سیاسی

رویكرد دولت‌های جهان سوم در زمینه جنبش‌های اجتماعی

فرصت‌های سایبری و جنبش‌های‌های اجتماعی

فرضیه‌ها

تعریف مفاهیم

موانع و فرصت‌های ساختاری

فضای سایبر

نتیجه گیری

منابع

 

 

 

امروزه اطلاعات و فن‌آوری اطلاعات آنچنان بر جنبه‌های مختلف زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افراد و اجتماعات تاثیر گذاشته است كه نمی‌توان از آن غفلت نمود. تاثیر اطلاعات و فن‌آوری اطلاعات هم از جهت ایجاد فرصتهای طلایی جدید و هم از نظر چالشهای سیاسی قابل مطالعه است. بدون شك جهانی شدن اقتصاد، فرهنگ، سیاست و بسیاری از تحولات مدرن بدون توجه به فن آوریهای اطلاعاتی قابل تصور نیست. فن آوری اطلاعات بسیاری از محدودیتهای زمانی و جغرافیایی را از بین برده است و افراد بدون توجه به مرزهای جغرافیایی می‌توانند با هم ارتباط برقرار كنند و به مبادله اطلاعات بپردازند.

 

 

 

كتاب جماعت مجازی (1993)نوشته هوارداینگولد از نخستین و معروفترین پژوهش‌هایی است كه در طی یكدهه اخیر و در اوایل دهه نود میلادی در نخستین مراحل جهانی شبكه اینترنت به بررسی تاثیرات سیاسی و اجتماعی این شبكه پرداخته است. راینگولد كه از سال 1985بعنوان عضو یك جماعت مجازی به برقراری ارتباط روزمره با دیگر اعضای شبكه از طریق كنفرانس از راه دور پست الكترونیك و گروه خبری می‌پرداخت. ماحصل تجریبات خود را در تدوین نظریه‌ای دربارة تاثیرات اینترنت در تقویت و تحكیم دمكراسی و ایجاد اشكال جدیدی از مشاركت سیاسی شهروندان در یك حوزه عمومی مجازی به كار گرفت.