هدف از این تحقیق بررسی مدیریت دانش و عوامل موثر بر آن با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2-2  تعاریف و مبانی نظری

2-2-1 سیر تحول مدیریت دانش

2-2-2 مفاهیم پایه در مدیریت دانش

2-2-3  مفهوم داده

2-2-4  مفهوم اطلاعات

2-2-5  مفهوم دانش

2-2-6  انواع دانش

2-3  معناسازی و دانش آفرینی

2-4  مفهوم مدیریت دانش

2-5 عوامل مؤثر در مدیریت دانش

2-5-1  نقش فناوری اطلاعات در مدیریت دانش

2-5-2  نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش

2-5-3  نقش مدیریت در مدیریت دانش

2-6  شیوه­های (مؤلفه­های) مدیریت دانش

2-7  ابعاد مدیریت دانش

مدیریت دانش سازمانی

مدیریت دانش شخصی

2-8  جایگاه و ضرورت به کارگیری مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی

2-9  پیامدهای اقتصادی، فنی و اجتماعی مدیریت دانش در آموزش عالی

2- 10  نقش مدیریت دانش در برنامه­ریزی درسی و فعالیت­های آموزشی اعضای هیأت علمی

منابع

 

 

 

امروزه بهره­وری بهینه دانش، دغدغه سازمان­های قرن بیست و یکم است و اهمیت آن از اواسط دهه ١٩٩٠، در بسیاری از کنفرانس­های بین المللی مطرح شده است. در حال حاضر، اطلاعات و دانش به عنوان قدرت و سلاح استراتژیک تلقی می­شوند، سرمایه به حساب می­آیند و در مدیریت مدرن به عنوان منابعی پذیرفته شده­اند که مستعد مطالعه و پژوهش با استفاده از تکنیک­هایی که برای سایر حوزه­های کوشش انسانی ایجاد شده و به کار برده می­شوند، هستند. دانش، به عنوان نیرویی قدرتمند، برای سازمان­های بخش خصوصی و دولتی در دستیابی به سود رقابتی و مقایسه­ای، عامل حیاتی به شمار می­رود، اما اکثر مؤسسات و شرکت­های عصر اطلاعات، مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش را به صورت تشریفاتی و روتین انجام می­دهند. اگر­چه تشخیص تفاوت میان داده­ها، اطلاعات، دانش و عقل برای این مؤسسات، ضروری است اما تغییر شکل داده­ها و اطلاعات و تبدیل آن­ها به دانش و سپس مدیریت این دانش به نفع یک مؤسسه، اقدامی فعالانه است و مدیران برای این عمل باید مؤثر و مبتکر باشند (مختار، 2004).

 

 

 

 بنابراین با توجه به تغییرات سریع و دائمی در جهان کنونی، ضروری است كه سازمان­ها بازگشت تمامی سرمایه­های خود را به بیش­ترین حد ممكن برسانند. یکی از سرمایه­هایی كه كم­ترین بهره­برداری را داشته است، دانشی است كه در اختیار افراد آن سازمان است. دانش به طور سنتی، یا در اذهان متخصصان (به شكل دانش ضمنی) و یا به شكل گزارش، ارائه مطالب، ویدئوها و اسناد (به شكل دانش صریح) ذخیره می­شود. ذخیره­سازی دانش شخصی به شكل سند و گزارش دشوار است و در صورتی كه به عنوان دانش ضمنی در اذهان متخصصان وجود داشته باشد، بازیابی و دسترسی به آن مشكل است. مدیریت دانش، توانایی استفاده از دانش قبلی را برای شناخت ارزش اطلاعات جدید، تلفیق و یكپارچه­سازی آن و به كاربردن آن برای تولید دانش و قابلیت­های جدید ترسیم می­كند (میتال، 2008).