هدف از این تحقیق بررسی جنبش زنان و پیشینه ی مربوط به آن با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مروری بر ادبیات تجربی و تحقیقات مرتبط

الیز ساناساریان

پروین پایدار

نوشین احمدی خراسانی

حمیرا مشیرزاده

ناهید مطیع

حمیدرضا جلائی پور

فریبرز لرستانی

شهربانو محمدكریمی

حسین رنجبر

سعید زاهد زاهدانی

علی كریمی

 

 

 

کتاب «جنبش حقوق زنان در ایران»، اثر ارزشمندی است که توسط الیز ساناساریان، استاد علوم سیاسی در کالج USC امریکا، در سال 1361 به رشته تحریر در آمده است. این کتاب، در سال 1382 با ترجمه نوشین احمدی خراسانی در ایران منتشر شده است. در واقع، یافته‌های این کتاب، نتیجه تحقیقی است که در سال های 57 تا 60 اجام شده است و درباره جنبش زنان ایران در فاصله سال های 1280 تا 1360 است.

 

 

 

به گفته ساناساریان، «هدف این کتاب ارائه تحلیلی اجتماعی – سیاسی از جنبش حقوق زنان در ایران قرن بیستم است. شکل، سازمان و رنگارنگی سیاسی فعالیت های زنان از اوایل دهه 1280 مورد بررسی قرار گرفته اند. برخی از پرسش های اصلی مطرح شده در این کتاب بدین شرح هستند: سازمان های زنان تا چه حد در ایجاد و ارتقای جنبش زنان موفق بوده اند؟ دولت، فرهنگ و مذهب هر یک چه نقشی در پشتیبانی یا ممانعت از دستیابی زنان به حقوق­شان بازی کرده اند؟ مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی به چه شکل بروز کرده است؟ آیا رژیم پهلوی در حمایت از مبارزات زنان برای کسب حقوق برابر کاری انجام داد؟» (1382: 15).

 

 

 

مطالب و محتوای کتاب، در 5 فصل تنظیم شده است. ساناساریان در فصل نخست به توضیح چارچوب نظری تحقیق می پردازد. مبنای چارچوب نظری در کار ساناساریان متمرکز بر نظریات «جو فریمن» است، البته از مفهوم سازی افرادی چون بلومر، ترنر و کلیان نیز بهره جسته است. بر این اساس، وی به شش ویژگی در تعریف جنبش زنان می پردازد: «1) گروهی ناراضی از نظم موجود اجتماعی، 2) قصد تغییر نظم اجتماعی، 3) فعالیت های مستمر برای دستیابی به این تغییرات، 4) وجود مخالفت علیه چنین فعالیت هایی، 5) وجود شبه ساختار – نه ضرورتاً ساختاری سازمان­دهی شده – در فعالیت های این گروه، و 6) تعهد و درکی مشترک از اهداف اصلی چنین فعالیت هایی» (1382: 17-18).