هدف از این تحقیق بررسی سبک زندگی سلامت محور با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی

منابع

 

 

 

مطالعات و تئوری­های مختلف، نشان داده­اند که عوامل گوناگونی بر سبک زندگی سلامت محور موثر است. که می توان آن­ها را به طور کلی به عوامل جمعیتی، اقتصادی- اجتماعی و عوامل مربوط با سلامتی تقسیم بندی کرد. در ارتباط با عوامل جمعیت­شناختی می­توان به بررسی رفتارهای ارتقاءدهنده­ی سلامت در بین گروه های مختلف سنی اشاره کرد. در این زمینه انجی زب و همکارانش (2012) به این نتیجه رسیدند که زنان میانسال ایرانی وضعیت مطلوبی در ابعاد سلامت ذهنی مانند مدیریت استرس، روابط بین فردی و رشدروحی دارند در حالی که رفتارهای آنان در ابعاد سلامت فیزیکی مانند مسئولیت سلامتی، فعالیت فیزیکی و تاحدودی تغذیه، بسیار نامطلوب است. بنابراین برای داشتن سالمندی مطلوب، آن­ها باید به بهبود سبک زندگی­شان، در سنین میانسالی اولیه بپردازند. پژوهش میرغفوروند و همکارانش (2012) در مطالعه­ی ترکیبی از تجربه­ی زنان سنین باروری در ارتباط با رفتارهای ارتقاءدهنده­ی سلامت نشان داد بالاترین نمره­ی پاسخگویان مربوط به روابط بین­فردی و پایین­ترین امتیاز از آن فعالیت فیزیکی بود.

 

 

 

 آن­ها 7 نوع رفتار ارتقاءدهنده­ی سلامت (برقراری الگوی مناسب تغذیه، متعادل سازی الگوی استراحت/ فعالیت، معنویت­گرایی، مدیریت استرس، حساسیت و مسئولیت­پذیری فردی، برقراری الگوی تعاملات اجتماعی، پرداختن به تفریحات سالم مورد علاقه) را در بین زنان سنین باروری تشخیص دادند. زنجری (1390) در پژوهش خود اشاره می­کند سبک زندگی سلامت­محور سالمندان شهر شیراز در سطح متوسطی می­باشد. یافته­های وی نشان داد پایین­ترین نمره­ی میانگین سالمندان مربوط به بعدهای فعالیت فیزیکی و مسئولیت­سلامتی است، درحالی که تغذیه­ی سالمندان شهر شیراز، وضعیت مطلوبی داشته است. هر چند وی یادآوری می­کند علت این امر، افزایش بیماری­هایی مانند چربی­خون در سنین بالا و عدم رعایت اصول تغذیه­ی سالم در طول زندگی افراد می­باشد. مطلق و همکارانشان (1389) با بررسی رفتارهای ارتقاءدهنده­ی سلامت دانشجویان سنین (19 تا 23 سال) نشان دادند که دانشجویان مورد بررسی از نظر رشد روحی، روابط بین فردی، مدیریت استرس و تغذیه در سطح مطلوب و از نظر فعالیت فیزیکی و مسئولیت پذیری سلامتی در سطح نامطلوبی قرار داشتند.