هدف از این تحقیق بررسی رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن با فرمت docx در قالب 35 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
رفتار شهروندی سازمانی
 تعریف رفتار شهروندی سازمانی 
 ابعاد رفتار شهروندی 
  ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی 
 عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی 
 رابطه مبادله رهبر عضو با رفتار شهروندی سازمانی 
 سایر حیطه های رفتار شهروندی سازمانی 
مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی 
 رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی 
پیشینه تحقیق

 

 


مفهوم رفتار شهروندی سازمانی اولین بار توسط باتمن و ارگان در اویل دهه 1980 میلادی به دنیای علم ارائه شد. تحقیقات اولیه ای که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیت ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند ولی اغلب نادیده گرفته می شدند. با وجود آنکه این رفتارها در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند ، در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند.

 

 

 

این اعمال و رفتارها که در محل کار اتفاق می افتند را اینگونه تعریف می کنند : 
مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند ، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقشهای سازمان می شوند.