هدف از این تحقیق بررسی روابط عمومی و تعاریف آن با فرمت docx در قالب 65 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

تعاریف روابط عمومی

2-2-2- ویژگیهای روابط عمومی

2-2-3-  نقشها و وظایف روابط عمومی

2-2-4- انواع روابط عمومی

2-2-5- نقش ها و وظایف کارشناسان روابط عمومی

2-2-6- موانع و مشکلات ساختاری روابط عمومی در ایران از دید کارشناسان و استادان ارتباطات

2-2-7- روابط عمومی در جامعه اطلاعاتی

2-2-8- روابط عمومی الکترونیک

2-2-9- فرآیندهای کلیدی روابط عمومی

2-2-10- روابط عمومی و سازمان ها

2-2-11- روابط عمومی و مدیریت استراتژیک

2-2-12- مدیریت ارتباط با مشتری

2-2-13-  روابط عمومی و مدیریت مشارکتی در سازمان

روابط عمومی مالی

2-2-14- روابط عمومی و نظام بانکداری

منابع

 

 

 

روابط عمومی اکنون در سراسر جهان یک رشته علمی شناخته شده و صنعتی با میلیونها متخصص می باشد. امروزه تقریبا هر سازمان دولتی و خصوصی کم و بیش آگاهانه از استراتژی­ها، برنامه ها و تکنیک­های روابط عمومی بهره می گیرد. این استراتژی­ها به­واسطه ارتباطات در حال گسترش و توسعه، اجرا و تکمیل شده و ارائه می گردد. شیوه هایی که به منظور ایجاد و مدیریت ارتباطات مثبت با گروه­های اجتماعی طراحی شده اند. جستجو برای ارائه یک تعریف از روابط عمومی که در سطح وسیع قابل قبول باشد بحثی ادامه دار است و بخش­های تئوری و عملی روابط عمومی هنوز بر یک تعریف توافق ننموده اند. فرهنگ بین المللی و بستر روابط عمومی و بستر روابط عمومی را چنین تعریف کرده است:( 5 Cutlip,1964: ).

 

 

 

«1- فعالیتهای یک صنعت، اتحادیه، شرکت، حرفه، دولت ویا سازمان­های دیگر برای ایجاد و نگهداری روابط صحیح و مفید با گروههای خاصی از مردم مانند مشتریان، کارکنان، سهامداران و یا عموم مردم به منظور تطبیق خود با محیط و توجیه خود در جامعه 2- کیفیت اعمال فوق و یا درجه توفیق آنها در افزایش تفاهم عامه از سازگاری اقتصادی و اجتماعی سازمان 3- هنر یا حرفه سازمان دادن و توسعه فعالیتهای فوق»