هدف از این تحقیق بررسی تعاریف تعهد با فرمت docx در قالب 33 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
 تعاريف تعهد
ايجادوتقويت تعهد
ويژگيهاي کارکنان متعهد
تعهدسازماني
دلايل توجه به تعهدسازماني
تعهدسازماني مفهوم يك بعدي ياچندبعدي؟
ابعادتعهدسازماني
مطالعات درزمينه عوامل موثربرتعهدسازماني

پيشينه تحقيقات
نتیجه گیری

 

 


تعهد كاركنان از جمله مفاهيم مهم رفتار سازماني است (مولايي،1385،ص1). تئوري تقابل  زير بناي تئوري تعهد است، يعني وقتي که شخصي با شخص ديگري به طور مطلوبي رفتار کند متقابلا رفتار مطلوبي به طور همزمان دريافت ميکند. تعهد ميتواند تفکر به عنوان تعلق يک شخص به چيزي، يا جائي‌که، چيزي به طور عمومي رفتار مي¬شود، باشد. (مثل: من متعهد به ارائه رفتار بهتري هستم) يا (من متعهد به عملم هستم). تعهد احساس شناختي و اجزاي رفتاري دارد.