هدف از این تحقیق بررسی مدیریت کیفیت فراگیر با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد 


فهرست مطالب
مدیریت کیفیت فراگیر
فصل دوم: 13 
2-1) مقدمه 14
2-2) تاریخچه مدیریت کیفیت فراگیر
14
2-3) سیر تکاملی مدیریت کیفیت فراگیر17
2-4) مفاهیم مدیریت کیفیت فراگیر21
2-5)مفهوم کیفیت22
2-6)تیم های کنترل کیفیت در سازمان های امروزی22
2-7)استانداردهای جهانی مرتبط با مدیریت کیفیت 23
2-8)فلسفه مدیریت کیفیت فراگیر25
2-9)معیارهای کیفیت 25
2-10) ارتباطمیان مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد شرکت26
2-10-1) تمرکز بر مشتریان26
2-10-2)ارتباط با عرضه کنندگان27
2-10-3) همکاری کارکنان27
2-10-4) محیط کاری27
2-10-5) بهینه کاوی28
2-11) بررسی برخی از مدلهای مدیریت کیفیت فراگیر29
2-12) چهارچوب مفهومی تحقیق33
2-18) پیشینه تحقیق45
2-18-1) تحقیقات انجام شده در داخل کشور45
2-18-2) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور46
2-19) خلاصه فصل47

 

 

 

اصول مدیریت کیفیت مدتهاست که به عنوان یک مفهوم درون سازمانی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد(Wu and Zhang,2013). منظور ازكيفيت در مديريت آن است كه سازمان ها، خدمات يا توليدات خود را از ابتداي كار به درستي انجام دهند كه پس از آن نيازي به اصلاح خطاها يا نقايص نداشته باشند. امروزه مسئله كيفيت دركليه سازمان ها و همچنين درجنبه هاي مختلف زندگي يك نكته اساسي به حساب مي آيد بدون شك در حركت به سمت جهاني شدن، كيفيت يك عامل تأثيرگذار است.

 


براي بهبود كيفيت محصولات و خدمات، شيوه ها و الگوهاي مختلفي طراحي و معرفي شده اند، يكي از مهمترين آنها الگوي مديريت كيفيت فراگير مي باشد. كاربرد اين الگو ابتدا از صنعت آغاز گرديد ولي اكنون به صورت فلسفه اي در كليه زمينه ها پذيرفته شده و به كار گرفته مي شود.(وزیر پور و همکاران،1388،ص95). مفهوم مديريت كيفيت فراگير نظام به كارگيري توانمندي هاي فكري و جسمي كاركنان در سطوح گوناگون يك سازمان است .

 

 


در مديريت كيفيت فراگير به جاي اين كه مسئوليت آموزش ، يادگيري و كيفيت فقط بر دوش يك نفر يا واحدي ويژه باشد ، برعهده ي همه ي كارگزاران سازمان آموزشي است و با اين نظر همه ي افراد را درگير كار كرده و از توانمندي هاي گوناگون كاركنان در سطوح گوناگون بهره برداري مي كند . مديريت كيفيت فراگير توان كاركنان را در تمام فعاليت ها و فرايندها به كار مي گيرد و مشاركت را به صورت عملياتي و ملموس تا عمق سازمان رسوخ مي دهد (فرجي،1384،ص70).

 

 

 

از اینرو در شرایط کنونی يكي از ابزارهاي مناسب براي داشتن سازماني پويا و هدفمند كه در محيط رقابتي بتواند فعاليت نمايد استفاده از ابزار مدیریت کیفیت فراگیر می باشد.مدیریت کیفیت فراگیر به طور وسیعی به عنوانیک فلسفه مدیریتی تشخیص داده شده و به عنوان شعار کلیدی سازمان ها برای کسب مزیت رقابتی در بازارها در نظر گرفته می شود(Wang et al, 2012).

 

 

 

مديريت كيفيت فراگير همه بخش ها و زير مجموعه هاي سازمان را در بر مي گيرد.در اين رويكرد مديريت عالي ، راهبرد و عمليات مربوط به برآورده كردن نيازهاي مشتري را سازماندهي مي كند و همكاري نزديك بين كاركنان را توسعه مي دهد.(Gupta&Prabhat,2009)سازمان هاي با رويكرد مديريت كيفيت فراگير به مديريت نظام مندداده ها و بعد فرايندها و شيوه اي براي حذف موانع از سر راه بهبود مستمر اهميت ويژه مي دهند.