هدف از این تحقیق بررسی بازارهای مالی و سرمایه گذاری با فرمت docx در قالب 37 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
بازارهای مالی و سرمایه گذاری
- مقدمه 7
- 2-1- مفاهيم سرمايه گذاري 8
- 2-1-1- بازارهاي مالي 8
- 2-1-1-1-انواع بازارهاي مالي 8
- 2-1-1-2- بورس 9
- 2-1-1-2- 1- اهميت بورس اوراق بهادار 9
- 2-1-1-2- 2- تاريخچه بورس اوراق بهادار تهران 10
- 2-1-2- مفهوم سرمايه گذاري 12
- 2-1-3- فرايند سرمايه گذاري 12
- 2-1-4- روش هاي سرمايه گذاري 13
- 2-1-5- سهام عادی 13
- 2-1-6- نظريه سرمايه گذاري در بورس 14
- 2-1-7- بازده سرمايه گذاري 14
- 2-1-8- کارايي بازار سرمايه و اهميت آن در ارزيابي سهام 15
- 2-5- پيشينه موضوع 47
- 2-5-1- بررسي کارآيي‌يا عدم کارآيي بازار 47
- 2-5-2- امکان سنجي بکارگيري شاخص‌هاي تحليل تکنيکال در پيش‌بيني روند قيمت سهام 48
- 2-5-3- مروري بر پژوهشات صورت گرفته در زمينه پيش‌بيني متغيرهاي اقتصادي و مالي با استفاده از سيستم‌هاي هوشمند 49
- 2-5-3-1- پژوهشات داخلي 49
- 2-5-3-2- پژوهشات خارجي 52

 

 


بدون شناسايي انواع بازارهاي مالي، شناخت کاملي از سيستم مالي کسب نمي‌گردد. بازار مالي، بازار رسمي و سازمان‌يافته اي است که در آن انتقال وجوه از افراد و واحدهايي که با مازاد منابع مالي مواجه هستند، به افراد و واحدهاي متقاضي وجوه صورت مي‌گيرد. بديهي است که در اين بازار وام‌دهندگان را خانوارها و اکثريت متقاضيان وجوه را بنگاه‌هاي اقتصادي و دولت تشکيل مي دهند( راعي و تلنگي، 1383).

 

 

 

در اين بازارها، اوراق بهادارهايي، مثل اوراق قرضه و سهام شرکت‌ها، معامله مي‌شوند. خريد و فروش اوراق بهادار و رغبت مردم به سرمايه‌گذاري در اين اوراق در گرو وجود بازارهاي مالي است. اگر بازار مالي وجود نداشته باشد، سرمايه‌گذاران نمي توانند اوراق بهادار خود را به پول نقد تبديل کنند( دلبري،1380).

 

 


2-1-1-1-انواع بازارهاي مالي
انواع مختلفي از بازارهاي مالي، با تنوعي از سرمايه‌گذاري‌ها و مشارکت کنندگان وجود دارد. بازارهاي مالي را برحسب سرمايه‌گذاري‌ها، سررسيد سرمايه‌گذاري‌ها، انواع وام‌دهندگان و وام گيرندگان، محل بازار و انواع مبادلات دسته بندي مي‌نمايند(راعي و تلنگي، 1383).‌يکي از متداول ترين تقسيم بندي‌ها، تقسيم بندي بر حسب سررسيد مي‌باشد. بر اين اساس، بازار مالي از بازارهاي پول و بازارهاي سرمايه تشکيل مي‌شود. بازار پول براي ابزار بدهي کوتاه مدت مي‌باشد و بازار سرمايه براي دارايي مالي با سررسيد طولاني تر مي‌باشد.

 

 

از جمله اوراق بهاداري که در بازار سرمايه مبادله مي‌شوند، مي توان به سهام و اوراق قرضه بلندمدت اشاره کرد. بازارهاي سرمايه از بازارهاي اوليه( دست اول) و بازارهاي ثانويه (دست دوم) تشکيل مي‌گردند. بازارهاي اوليه‌يک بازار مالي است که درآن اوراق بهادار تازه منتشر شده به خريداران آن عرضه مي‌گردد. اين بازار داراي دو ويژگي متمايز است. اول، بازاري است که در آن تشکيل سرمايه صورت مي‌گيرد و دوم، سهام و اوراق قرضه منتشر شده شرکت‌ها براي اولين بار در اين بازار عرضه مي‌شوند.

 

 

بازار ثانويه، بازار مالي ديگري است که در آن اوراق بهادار قبلا منتشر شده، خريد و فروش مي‌شوند. در اين بازار دلالان و کارگزاران نقش اساسي را به عهده دارند. بازار‌هاي ثانويه دو وظيفه اصلي دارند: اول اينکه، بازارهاي ثانويه فروش ابزار مالي را آسانتر مي‌کنند که در نهايت موجب افزايش نقدينگي آن ابزار مي‌شوند. افزايش نقدينگي اين ابزار باعث مي‌شود، مطلوبيت بيشتري پيدا کنند و بنابراين شرکت ناشر اوراق بهادار، آنها را راحت‌تر در بازار اوليه بفروشد.

 

 

 

دوم اينکه، بازارهاي ثانويه قيمت فروش اوراق بهادار را در بازار اوليه تعيين مي‌کنند.‌يعني هر چقدر قيمت فروش همان اوراق در  بازار ثانويه افزايش مي‌يابد، قيمت فروش همان اوراق در بازار اوليه نيز افزايش مي‌يابد (مشکين  و اکينز ، 2000). از بعد قانون مندي و انضباط نظارتي، بازارهاي مالي را به بازارهاي رسمي(بورس‌هاي اوراق بهادار سازمان‌يافته) و بازارهاي غيررسمي(بازار خارج از بورس) تفکيک مي‌نمايند.