هدف از این تحقیق بررسی تجارت الکترونیک با فرمت docx در قالب 14 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


 

 

فهرست مطالب
تجارت الکترونیک
فصل دوم :ادبیات،مبانی نظری وپیشینه تحقیق مقدمه15
2-2)مبانی نظری تحقیق15
2-2-1)تجارت الکترونیک 15
2-2-2)تفاوت تجارت الکترونیک باتجارت سنتی 16
2-2-3)مشکلات تجارت الکترونیک درایران16
2-2-4)تجارت الکترونیک در ایران19
2-2-29)پیشینه تحقیق41
2-2-29-1)تحقیقات داخلی41
2-3-29-2)تحقیقات خارجی41

 

 

معروفترين تعريف تجارت الكترونيك بر اساس ديدگاه آنلاين كسب وكار هدايت شده است .تجارت الكترونيك به ارائه قابليت خريد وفروش محصولات ،اطلاعات وخدمات در اينترنت ومحيطهاي آنلاين مي پردازد. سيستم هاي اجراي الكترونيك معاملات در سطح بين المللي به طرز قابل توجهي گسترش يافته وبازارهاي بورس تقريبا تمام الكترونيك مي باشند. همانند هر فعاليت تجاري موضوع مبادله الكترونيكي سهام امن ومطمئن بين سر گروههاي معامله كننده ضروري است . 

 

 


مبادله الكترونيكي سهام بايد داراي ويژگيهاي قابل قبولي در محيط تجارت الكترونيك باشد از جمله امنيت واطمينان به اين نوع سيستم ها . براين اساس وبا توجه به اهميتي كه سيستم مبادله الكترونيكي سهام دارند مطالعاتي در اين زمينه صورت گرفته است . كه دراين فصل به تشريح مباني نظري تحقيق شامل تجارت الكترونيك بورس الكترونيكي سهام  امنيت واعتماد وهمچنين پيشينه تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام گرفته شده است پرداخته مي شود.                                                                                                                             

 


                                                                                                                          
2-2) مباني نظري تحقيق :
2-2-1)تجارت الكترونيك :طي دهه هاي اخير تجارت پيشرفتهاي بسياري كرده است . بطوري كه حجم وسيعي ازمبادلات ديگر چهره به چهره نيستندوبيشتر از طريق اينترنت انجام مي شود . (خاني 1386 ). تجارت الكترونيك يكي از ابعاد كسب وكار الكترونيك است (جعفرنژاد وديگران 1388). امروزه براي اغلب شركتها، تجارت الكترونيك چيزي بيش از خريدو فروش آنلاين محصولات است . تجارت الكترونيك در حال تغيير دادن شكل رقابت، سرعت اقدامات ، جريان تعاملات، محصولات وپرداخت توسط مشتريان  مي باشد . (ابرايان 1387).

 

 


تجارت الكترونيك در صف مقدم تحولاتي قرار گرفته كه شيوه انجام فعاليتهاي بازرگاني را تغيير مي دهد . وانقلاب صنعتي قرن 21ناميده مي شود كه با پيدايش اينترنت به سرعت روبه گسترش وپيشرفت نهاده است . براي تجارت الكترونيك تعاريف گوناگوني ارائه شده است كه اغلب آنها مبتي برتجربه هاي  گذشته در استفاده ازتجارت الكترونيك بوده است . كميسيون اروپا تجارت الكترونيكي رامبتني بر پردازش وانتقال الكترونيكي داده ها شامل متن صدا وتصوير تعريف مي كند.   

 


                                         
تجارت الكترونيك فعاليتهاي گوناگوني از قبيل مبادله الكترونيكي سهام، كالاها وخدمات، تحويل فوري مطالب ديجيتال، انتقال الكترونيكي وجوه بارنامه الكترونيكي طرحهاي تجاري، طراحي ومهندسي مشترك، منبع يابي خريدهاي دولتي، بازاريابي مستقيم وخدمات پس از فروش را ذر بر مي گيرد . (خاني 1386 ص66).  تجارت الكترونيك نسبت به كسب وكار الكترونيكي بسيار مشخص تر بوده ومي تواند به عنوان زير مجموعه آن در نظر گرفته شود .