هدف از این تحقیق بررسی رسانه و اهمیت آن با فرمت docx در قالب 35 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

رسانه ها

تعریف رسانه و اهمیت آن

نقش رسانه ها در سازماندهی توسعه

افکار عمومی و اهمتی آن

سیر تاریخی وسایل ارتباط جمعی

تلویزیون جعبه ی جادو

رادیو

ماهواره

منابع

 

 

 

رسانه "هر نوع واسطه یا مجاری انتقال پیام است ‌که از طریق فرستنده اعمال می‌شود." هم‌چنین رسانه گاهی کانال نیز نامیده می‌شود. ‌یک رسانه عبارت است از هر ابزاری برای برقراری ارتباطات. رسانه حامل یا واسط پیام است. بدین ترتیب واسط هم رسانه معنی می‌دهد و هم واسط، رسانه (اینگلیس، 1377: 37) رسانه‌ها ‌– بخصوص رادیو و تلویزیون نقش تسریع کننده نهادی (Institutional Catalyst) را دارند. مطابق نظر "هورنیک"، برنامه‌هایی که مبتنی بر رسانه‌ها ‌هستند."  خصلتی ستاره وار " دارند. (ویندال، 1376: 71)

 

 

 

دنیای امروز به ارتباط مستمر یا کنش متقابل مردمی که بسیار جدا از یک‌دیگرند وابسته است. اگر ما تا این اندازه به ارتباط از راه دور وابسته نبودیم تعلیم و تربیت به صورت توده‌گیر نه ضروری بود و نه ممکن. (گیدنز، 1373:472) امروز ما در کل جهان زندگی می‌کنیم. رسانه‌ها‌ی همگانی، روزنامه‌ها‌، مجلات، سینما و تلویزیون، اغلب در ارتباط با سرگرمی در نظر گرفته می‌شوند و بنابراین در زندگی اکثر مردم نسبتاً کم اهمیت قلمداد می‌گردد. چنین دیدگاهی کاملاً گمراه کننده است.

 

 

 

" ژان بودریار، " استاد جامعه شناسی، معتقد است که رسانه‌ها ‌در جوامع صنعتی پیشرفته، فرهنگ معاصر را در سرگرمیهای نوین اطلاعاتی دچار اشباع واقعیت کرده‌اند. در این عصر تفاوت میان واقعیت و انگاره، ‌نشانه‌ها ‌و شبیه سازی واقعیت از میان رفته است. این امر به ایجاد آن چه "بودریار" صورت‌ها‌ی خیال می‌نامد منجر شده است. یعنی باز تولید شبیه سازی واقعیت که تشخیص آن از واقعیت دشوار یا غیر ممکن است. نتیجه ظهور فرا واقعیت (Hyper Reality) است. چیزی که در عین حال که واقعی نیست، واقعی‌تر از واقعی است (کیویستو، 1378: 194)