در این پروژه پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی - پلاستیک ها در 30 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر بیان شده است:

1-  تعریف

2-  پلاستیک به دسته‌ای از مواد مصنوعی یا نیمه مصنوعی گویند که :

3-  نخستین پلاستیک ها:

4-  خصوصیات :

نتیجه تصویری برای پلاستیک ها

5-  ساختار مولکولی مصالح پلاستیکی :

6-  پلیمرهای آلی در ساختمان‌سازی:

7-  تقسیم‌بندی پلاستیک‌ها :

نتیجه تصویری برای ساختار مولکولی مصالح پلاستیکی :

8-  مشخصات عمومی پلاستیک‌ها :

9-  فرایند شکل‌دهی به پلاستیک‌ها :

نتیجه تصویری برای ساختار مولکولی مصالح پلاستیکی :

10- کاربرد پلاستیک در ساختمان سازی

11- اتصال قطعات پلاستیکی