هدف از این تحقیق بررسی مدیریت مشارکتی با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
مديريت مشاركتي    
مقدمه    
تعریف  نظام مدیریت مشارکتی    
مفهوم مدیریت مشارکتی    
فلسفه و مباني نظري مديريت مشاركتي    
ابعاد نظام مشاركت    
مشارکت از دیدگاه اسلام    
عوامل اقتضایی موثر بر مدیریت مشارکتی    
فوایدو مزایای مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها    
موانع و محدوديت هاي فراروي اجراي مديريت مشاركتي    
 سابقه تحقیقات ومطالعات مشابه    
مقدمه     
دستاوردهای آماری و اقتصادی نظام پیشنهادها در سازمانهای داخلی و خارجی    
سابقه تحقیقات و مطالعات مشابه    
جمع بندی    

 

 


مهمترین وجه تمایز انسان با سایر حیوانات قدرت فکری اوست و با بهره گیری از چنین قدرتی است که از همکاری و مشارکت همنوعان خود استفاده می کند. امروزه صاحب نظران علم مدیریت به این  نتیجه رسیده اند که استفاده ازکار گروهی کلید حل بسیاری از معضلات سازمان بوده و بهره وری واحدهای کاری را به نحو قابل ملاحظه ای افزایــــش می دهد.

 

 


رهبری مبتنی بر مشارکت و مردم سالاری ، همراه با آغاز دوران مدیریت کلاسیک نو ، عمومیت یافته است. این نگرش به دنبال ایجاد هماهنگی در میان کارگران در جهت دست یابی به اهداف سازمانی از طریق فراهم آوردن زمینه های مشارکت در تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرد . اعتقاد بر این است که وقتی کارکنان در فرآیند تصمیم گیری نقش داشته باشند ، از تصمیمات اتخاذ شده ، حمایت نموده و در نتیجه ، کارآیی خودشان را افزایش می دهند. این دیدگاه ، مسوولیت ناشی از تصمیم گیری و نیز اعمال قدرت رهبری،برروی زیر دستان را انکار نمی کند، اما این موقعیت مستلزم است که وی تشخیص دهد آیا زیر دستان بر اساس آموزشها و تجربیاتشان ، توانایی تصمیم گیری و ارائه پیشنهاد را دارند یا خیر.

 

 


متداول ترين راه براي بر طرف ساختن مشكل ناتوانايي سازمانها در استفاده بهينه از توان بالقوه كاركنان به كارگيريروش مديريت مشاركتي است. به گواه بسياري از گزارشها، موفقيت اكثر شركتهاي بزرگ مرهون به كارگيري مناسب اين سبك مديريت بوده است.