هدف از این تحقیق بررسی نظام پیشنهادات با فرمت docx در قالب 52 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
نظام پیشنهادات    
 مقدمه    
مفهوم نظام پیشنهادات    
اهداف نظام پیشنهادات    
ابعاد نظام پیشنهادها    
تاریخچه نظام پیشنهادات    
تاریخچه نظام پیشنهادات در ایران    
بستر قانونی  نظام پيشنهادها در بخش دولتي ايران    
 تمایز  نظام پیشنهادات با صندوق نظرات و انتقادات    
 آشنایی با فرایند استقرار و اجرای   نظام پیشنهادات    
موضوع پیشنهادها    
نقش شورای پیشنهادها در هدایت افراد برای مسئله یابی و ارائه پیشنهادها    
 نحوه ارائه پیشنهادات     
کمیته اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده    
روش اجرا و گردش کار نظام پیشنهادها    
موانع ذهنی و عینی در(کارآمدی) اثر بخشی نظام پیشنهادها    
 ارزیابی و بازنگری نظام  پیشنهادات    
 چالشهای  فراروي نظام پيشنهادها    
 راهكارهايي براي غلبه بر چالشها    
ويژگي هاي نظام موفق پيشنهادها (عوامل مؤثر موفقيت نظام پيشنهادها)    
 سابقه تحقیقات ومطالعات مشابه    
مقدمه     
دستاوردهای آماری و اقتصادی نظام پیشنهادها در سازمانهای داخلی و خارجی    
سابقه تحقیقات و مطالعات مشابه    
جمع بندی  

 

 

 

نظام پيشنهاد ها تكنيكي است كه مي توان با استفاده از آن از فكر و انديشه كاركنان براي شناسايي مسائل و حل آنها بهره جست تا به اين وسيله كاركنان كليه سطوح در امر مديريت مشاركت داده شوند  استفاده درست از اين ابزار ارج نهادن به ارزشهاي انساني و به ياري طلبيدن افراد براي رسيدن به اهداف مشخص و مشترك مي باشد. اگربرنامه هاي مشاركت با توجه به شرايط فرهنگي اجتماعي حاكم بر سازمان به طور مناسب انتخاب شود نتايج مثبتي در بهبود شرايط خواهد داشت.

 

 

 

اين سيستم اولا صاحبان انديشه هاي سازنده را به طور يكسان و بدون توجه به موقعيت سازماني آنها در نظام پرسنلي تشكيلات پذيرا مي باشد . ثانيا اختيارات و قدرت تصميم گيري و مسئوليت مديريت را به هيچ وجه تضعيف و يا مخدوش نكرده وموجبات لازم براي تشويق مادي و معنوي پرسنل را در قبال عرضه كردن انديشه هاي سازنده فراهم مي نمايد تا از خلاقيت و پويايي تفكر انسانها در جهت ساختن دنياي بهتر استفاده مطلوب به عمل آيد.