هدف از این تحقیق بررسی نظام پاسخ گویی با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
نظام  پاسخگویی    
مقدمه    
پاسخگویی    
 عوامل قابل سنجش در پاسخگویی    
ضرورت وجود نظام پاسخگویی    
انواع پاسخگویی     
 طبقه بندی دیگراز نظام پاسخگویی    
عوامل موًثر بر پاسخگویی     
 ویژگیهای یك گزارش پاسخگویی    
نظام عمدهً پاسخگویی     
اصول حاکم بر پاسخگویی    
مراتب پاسخگویی     
مدیریت پاسخگو    
مهمترین آثار و نتایج پاسخگویی    
نظارت و پاسخگویی    
نظام پاسخگویی در اسلام     
انواع دولت و پاسخگویی درآنها     
 زمینه ها و عوامل موًثر برنظام پاسخگویی دولت     
 سابقه تحقیقات ومطالعات مشابه    
مقدمه     
دستاوردهای آماری و اقتصادی نظام پیشنهادها در سازمانهای داخلی و خارجی    
سابقه تحقیقات و مطالعات مشابه    
جمع بندی    

 

 

 

اگر از مدیریت كلاسیك به سمت مدیریت روابط انسانی حركت كنیم، اهمیت نیروی انسانی جلوه گر شده و در صورت ادامه این حركت، به طوری كه به ترتیب به سمت مدیریت دولتی نوین نزدیك شویم، چیزی كه بیشتر از همه اهمیت آن نمایانگر می شود، عوامل محیطی و استراتژیك است و مهمترین عوامل محیطی در بخش دولتی و خدماتی كه علت وجودی سازمانها را نیز تشكیل می دهد، همان مردم و ارباب رجوع است.

 

 

 

در اصل، این همان مردم و صاحبان اصلی هستند كه انجام كارهای خود را به سازمانهای دولتی و دولت تفویض كرده اند. به عبارت دیگر، همان طور كه «اون هیوز» در كتاب «مدیریت دولتی نوین» اشاره دارد كه رابطه دولت و شهروندان سیستم پاسخگویی را شكل می دهد كه به موجب آن سازمانهای دولتـــی وظایف مربوط را انجام می دهند و شهروندان اجازه می دهند كه وظایف انجام شوند ولی مشروط بر اینكه وكیل از حد خود تجاوز نكند و پاسخگو باشد.