هدف از این تحقیق بررسی بورس اوراق بهادار با فرمت docx در قالب 36 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
بورس اوراق بهادار
فصل دوّم: مروري بر تحقيقات انجام شده 
2-1- مقدمه8
2-2- بورس اوراق بهادار9
2-2-1- علل پیدایش بورس اوراق بهادار9
2-2-2- سابقه ایجاد بورس در ایران11
2-2-3- جایگاه بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران12
2-2-4- معيارهاي تشخيص ميزان و نحوه فعاليت يك بورس12
2-2-5- مزایای سرمایه¬گذاری در بورس13
2-2-6- مزایای ورود به بورس برای شرکت¬ها14
2-2-7- مؤلفه¬های اصلی بورس اوراق بهادار14
2-2-8- روش¬های ورود به بورس اوراق بهادار16
2-2-9- روش¬های تحلیل اوراق بهادار16
2-2-10- مقررات حاكم بر بازار بورس اوراق بهادار18
2-5- پیشینه تحقیق66
2-5-1- پژوهش¬های انجام شده در ایران66
2-5-2- پژوهش¬های انجام شده در جهان72
2-6- مدل مفهومی تحقیق75
2-7- جمع¬بندی76

 

 

امروزه یکی از مهم¬ترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشورها، سرمایه¬گذاری و امور مربوط به آن است. این موضوع به دلیل اینکه عاملی برای تولید، اشتغال و به حرکت درآوردن چرخ¬های اقتصادی هر کشوری است، از جمله موضوعات اجتناب ناپذیر است. سرمایه¬گذاری از راه¬های مختلفی صورت می¬گیرد که از جمله آنها سرمایه¬گذاری در سهام شرکت¬ها از طریق بورس اوراق بهادار است(آگاتي ، 2012).


 

بورس اوراق بهادار با فراهم¬آوری ساز وکار لازم برای سرمایه¬گذاری، در سهام شرکت¬هایی که شرایط عرضه سهام خود را به مردم دارند، می¬تواند در پویایی شرکت¬ها و اقتصاد نقش بزرگی ایفا نماید؛ بنابراین، شرکت¬ها با عرضه سهام از طریق بورس اوراق بهادار و سرمایه¬گذاران با خرید سهام و سرمایه-گذاری در سهام شرکت¬ها، امکان مشارکت را در توسعه اقتصادی به دست آورده و خود را جزئی کمک کننده به توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور می¬دانند(تريو و همكاران ، 2010).


 

 

سرمایه¬گذاران در انتخاب سهام یک شرکت به منظور سرمایه¬گذاری از عوامل متعددی تأثیر می¬پذیرند. به طور کلی، سرمایه¬گذاران در زمان تصمیم¬گیری به دو عامل مهم ریسک و بازده توجه دارند. به علاوه، بالا بودن نرخ نوسانات اقتصادی و سیاسی، بی¬ثباتی قوانین و مقررات و غیره به افزایش ریسک تصمیم¬گیری در بورس اوراق بهادار منجر می¬شود (Fayman & He, 2011). در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سوأل هستیم که چه عواملی در تصمیم¬گیری سرمایه¬گذاران در خرید سهام عادی مؤثرند؟

 

 

لازم به ذکر است در این تحقیق عوامل مالی و غیرمالی مؤثر بر تصمیم¬گیری سرمایه¬گذاران بررسی خواهد شد. در این فصل بصورت اختصاصی به بررسی مفاهیم پژوهش یعنی بورس اوراق بهادار، سهام عادی و عوامل مؤثر بر تصمیم¬گیری سهامدارن شامل عوامل مالی و غیرمالی می¬پردازیم و در بخش پیشینه پژوهش به بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه خواهیم پرداخت.