هدف از این تحقیق بررسی تعارض با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
تعارض
2-5- تعارض :32
2-5-1- ماهیت تعارض :32
2-5-2- علل تعارض:34
2-5-3- ریشه های ارتباطی تعارض:35
2-5-4- علل ساختاری تعارض:37
2-5-5- انواع تعارض:38
2-5-6- دیدگاههای عمده نسبت به تعارض:42
2-5-7-جنبه های منفی و مثبت تعارض:45
2-5-8- مدیریت تعارض:47
2-5-9- فنون رفع تعارض:48
2-6- پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج کشور در رابطه با هوش هیجانی و تعارض سازمانی :50
2-6-1- پژوهشهای داخلی:50
2-6-1-1- پژوهشهای مربوط به هوش هیجانی و تعارض:50
2-6-1-3- پژوهشهای مربوط به تعارض:55
2-6-2- پژوهشهای خارجی:57
2-6-2-1- پژوهشهای مربوط به هوش هیجانی وتعارض:57
2-6-2-3- پژوهشهای مربوط به تعارض:60
2-7- جمع بندی و ارائه چارچوب نظری پژوهش:61


 

 

سازمان با ماهیتی که دارد، زمینه¬ی باروری برای پرورش و رشد تعارض¬ها   و عدم توافق¬هاست. اما بر خلاف ماهیت، همیشه در ستیز سازمان، مدیران و محققان سازمانی اطلاعات اندکی از مدیریت تعارض  و مسائل مبتلا به آن دارند. بویژه این کمی اطلاعات در جامعه مدیریت کشور ما به وضوح مشاهده و مشکلات فراوانی به تبع آن گریبان¬گیر مدیران و دست¬اندرکاران امور سازمانی می¬گردد. مدیران معمولاً نسبت به تعارض نگرش منفی دارند، و از آن هراسان و گریزانند. 

 

 

علت این ترس، بی¬اطلاعی آنها از ماهیت ویژگی¬های تعارض است. تعارض، پدیده¬ای است که آثار مثبت و منفی روی عملکرد افراد و سازمانها دارد، استفاده صحیح و مؤثر از تعارض موجب بهبود عملکرد و ارتقاء سطح سلامتی سازمان می-گردد و استفاده غیر صحیح از آن موجب کاهش عملکرد و ایجاد کشمکش و تشنج در سازمان می¬شود. بدیهی است استفاده موثر از تعارض مستلزم کسب مهارت در اداره و کنترل آن است که البته امروزه به عنوان یکی از مهمترین مهارتهای مدیریت به شمار می¬آید.


 

 

در این بخش سعی بر آن است که مفهوم تعارض، دیدگاه¬های مختلف در مورد تعارض «دیدگاه سنتی، دیدگاه روابط انسانی، دیدگاه تعاملی» انواع تعارض و ریشه¬های آن، جنبه¬های منفی و مثبت تعارض، مدیریت تعارض و ... تبین می¬گردد (اشراقی، 1388).