هدف از این تحقیق بررسی سود حسابداری با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
سود حسابداری
2-9- سود حسابداری25
2-9-1- اهداف گزارشگری سود حسابداری26
2-9-2- سودمندی سود27 
2-10- نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)28
2-10-1- محاسبه نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)28
2-10-2- ایرادات وارد بر نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)29
2-11- تئوری ها و مدل ها30
2-11-1- مدل(DEA) پوششي داده‌ها30
2-12- رتبه بندي با استفاده از مدل ابركارايي30
2-13- پیشینه تحقیق33
2-13-1- تحقیقات داخلی33
2-13-2- تحقیقات خارجی35

 

 

سود حسابداري، سنتي‌ترين معيار ارزيابي عملكرد است كه براي سرمايه‌گذاران، سهامداران، مديران، اعتباردهندگان و تحليلگران اوراق بهادار از اهميت زيادي برخوردار است. سود حسابداري كه با فرض تعهدي محاسبه مي شود به نظر بسياري از پژوهشگران مانند «ورثينگتون» و «وست» و «چن» و «داد» ، «لهن» و «ماخيجا» يكي از مهم‌ترين معيارهاي سنجش عملكرد محسوب مي‌شود(مهدوی و حسینی ازان آخاری، 1387).


 

 

هیأت استانداردهای حسابداری مالی، در بیانیه شماره 6 مفاهیم حسابداری مالی، استفاده از روش تعهدی در حسابداری مالی، استفاده از روش تعهدی در حسابداری را الزامی نموده است بر این اساس، انعکاس آثار معاملات و رویدادهای شرکت لزوماً به معنای ورود و خروج وجه نقد نیست. به عبارت دیگر، در روش تعهدی، اصولی نظیر درآمدها و هزینه‌ها و محاسبه سود حسابداری مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 

 

در نهایت، موفقیت یک شرکت به توانایی آن در ایجاد جریان‌های نقدی بستگی دارد. از دیدگاه حسابداری به دلیل ابهامات موجود در مورد میزان جریان‌های نقدی آتی و عدم دسترسی به نرخ تنزیل مناسب، سرمایه بر مبنای خالص دارایی‌های مؤسسه مالی اندازه‌گیری می‌گردد. به عبارتی دیگر سود در حسابداری ناشی از تفاوت بین سرمایه واحد تجاری در آغاز و پایان دوره مالی است.

 

 

در این مفهوم سرمایه معادل خالص دارایی‌ها بوده و اندازه‌گیری سود تحت تأثیر مبانی اندازه‌گیری دارایی‌ها و بدهی‌ها قرار می‌گیرد. در حسابداری جهت تعیین سود، روش‌های مختلفی همچون حسابداری تعهدی، حسابداری نقدی، حسابداری نیمه‌تعهدی، تعهدی تعدیل شده و نقدی تعدیل شده به کار می‌رود. (کردستانی و کشاورز هدایتی، 1389).