هدف از این تحقیق بررسی ارزیابی عملکرد بانک ها با فرمت docx در قالب 31 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد 


فهرست مطالب
ارزیابی عملکرد بانک ها
2-1- مقدمه11
2-2- اهداف واحدهای انتفاعی12
2-2-1- حداکثر نمودن سود12
2-2-2- حداکثر نمودن ثروت13
2-3- نقش مدیران مالی در واحدهای انتفاعی13
2-4- مفهوم عملکرد شرکت14
2-5- ارزیابی عملکرد16
2-5-1- اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد17
2-6- ارتباط پاسخگویی و اندازه‌گیری عملکرد18
2-7- رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد19
2-8- معیارهای ارزیابی عملکرد مالی21
2-8-1- معیارهای عملکرد حسابداری21
2-8-1-1- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام21
2-8-1-2- نسبت بازده دارایی‌ها22
2-8-3- معیارهای عملکرد اقتصادی23
2-13- پیشینه تحقیق33
2-13-1- تحقیقات داخلی33
2-13-2- تحقیقات خارجی35

 

 


در عصر کنونی تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب‌ناپذیر کرده است؛ به گونه‌ای که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف یک سازمان، اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی‌ها را به عنوان یکی از علائم بیماری‌های آن سازمان قلمداد کنند(پاکروان وخوبیاری،1390). 

 

 


مسأله ارزیابی عملکرد سالیان زیادی است که محققان و کاربران را به چالش واداشته است، بخشی از شاخص¬های عملکرد سازمانی، شاخص¬های مالی است که جهت اندازه‌گیری عملکرد مالی مورد استفاده قرار می¬گیرد. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش¬های پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاست‌های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد و تمامی موارد مذکور بدون اندازه¬گیری و ارزیابی امکان‌پذیر نیست.

 

 

موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل¬های سازمانی، عملکرد است و بهبود آن نیز مستلزم اندازه¬گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی‌باشد(فرهادی و همکاران،1381).


 

 

از طرفی توسعه اطلاعات و پیشرفت سریع فناوری در دهه اخیر تحولی عظیم در تمام جنبه‌های زندگی و فعالیت‌های بشر ایجاد کرده و باعث حرکت به سمت اقتصاد دانش‌محور و منجر به تغییر پارادایم حاکم بر اقتصاد صنعتی شده است؛ به گونه‌ای که امروزه می‌توان شاهد اقتصادی مبتنی بر دانش و اطلاعات بود که اساس و بنیان آن بر محور دارایی‌های نامشهود و سرمایه فکری استوار است.