هدف از این تحقیق بررسی ناسیونالیستی و مبانی نظری آن با فرمت docx در قالب 71 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مبانی نظری

مارکس: پایه‌گذار ماتریالیسم تاریخی

لنین و مسئله‌ی ملی

گرامشی و هژمونی 

آلتوسر

خوانش مارکس و بنیان‌های معرفت‌شناختی مارکسیسم ـ لنینیسم

علم و ایدئولوژی

بازتولید فرماسیون‌های اجتماعی

تئوری دولت

دستگاه‌هاي ايدئولوژيك دولت

بوردیو: زبان و باز تولید اجتماعی

مانوئل کاستلز

جامعه‌ی شبکه‌ای

اقتصاد اطلاعاتی

هویت در جامعه‌ی شبکه‌ای

ملت و ملت‌گرایی در عصر جهانی شدن : اجتماعات تصوری یا تصاویر اجتماعی

ملت‌های عصر اطلاعات

منابع

 

 

 

تحقیق در هر حوزه‌ای مستلزم یک پایه‌ی تئوریک نظام‌مند می‌باشد. این پایه‌ی تئوریک، از یک طرف، نظام مفهومی ـ زبان ـ مورد نیاز محقق را در اختیار او قرار می‌دهد و از طرف دیگر، چارچوب معرفت‌شناختی را پی‌ریزی می‌کند که روش‌شناسی محقق از دل آن بیرون می‌آید. در این فصل با مرور نظریه‌هایی که بنیان تئوریک این تحقیق را تشکیل می‌دهند چارچوب نظری مورد نظرمان را صورت‌بندی خواهیم کرد. ما با نظریه‌ی ماتریالسم تاریخی مارکس بنیان‌های معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی لازم برای درک علمیِ تحولات اجتماعی را به دست آورده و سپس آن را با استفاده از دیدگاه‌های مارکسیست‌های بعدی تدقیق خواهیم کرد. با اشاره به نظریه‌ی «حق تعیین سرنوشت» لنین علاوه بر آن که نشان خواهیم داد که کلاسیک‌های مارکسیسم چگونه با کاربست ماتریالیسم تاریخی به تحلیل یک موضوع مرتبط با تحقیق ما پرداخته‌اند، به وجوه روش‌شناختی لنین هم اشاره خواهیم کرد تا مبانی معرفت‌شناختی خود را کامل کرده باشیم.

 

 

 

مرور نظریه‌ی هژمونی گرامشی از این رو ضروری‌ست که نقطه‌عطفی در درک مارکسیستی از فرآیندهای سیاسی ـ ایدئولوژیک جامعه به شمار می‌رود و مقدمه‌ای است برای تدوین تئوری مارکسیستی دولت که با آلتوسر به انجام می‌رسد. آلتوسر گذشته از آن که مؤلفه‌های اصلی ساختارهای بنیادی جوامع انسانی را به ما خواهد آموخت، به درک ما از «علم» روشنایی بخشیده و شیوه‌های درک فرآیندهای اجتماعی ـ سیاسی را در اختیار ما خواهد گذاشت. با استفاده از تئوری‌های پی‌یر بوردویو برخی دیگر از مؤلفه‌های اجتماعی مرتبط با موضوع تحقیق‌مان، از جمله مقوله‌ی زبان را بیش‌تر خواهیم شکافت. نظریه‌های مانوئل کاستلز از این روی در مبانی نظری ما جای می‌گیرد که هم در شناخت ابعاد گوناگون تحولات کلان اجتماعی کنونی به ما کمک می‌کند و هم مؤلفه‌های گوناگون «ملت» و مسئله‌ی ملی را با نگاه جامعه‌شناختی به ما می‌شناساند.