هدف از این تحقیق بررسی ازدواج و مبانی نظری درباره ی آن با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

مبانی نظری

نظریه­ی نوسازی

ساخت خانواده و فاصله سني زوجين

نگرش­ها و اعتقادات فرهنگی

نظریه­ی مبادله

تئوری برابری جنسیتی

موقعیت اجتماعی- اقتصادی و فاصله­ی سنی زوجین

 مضیقه­ی ازدواجی

نظریه­ی گزینش مهاجرتی

فرضیه­ی انطباق

2-3-  مروري بر ادبيات تجربي پژوهش

2-4- چارچوب نظری تحقیق

2-4-1- مقدمه

2-4-2- نوسازي و فاصله­ي سني زوجين

2-4-3- موقعيت اجتماعي- اقتصادي و فاصله­ي سني زوجين

2-4-4- سن و فاصله­ي سني زوجين

2-4-5- مضيقه­ي ازدواجي و فاصله­ي سني زوجين

2-4-6- ازدواج مجدد و فاصله­ي سني زوجين

2-4-7- مهاجرت و فاصله­ي سني زوجين

منابع

 

 

 

در تحقیقاتی که موضوع فاصله­ی سنی زوجین را مورد بررسي قرار داده­ است، از نظریه­ای استفاده نشده که به طور مستقیم به عوامل مؤثر بر فاصله­ی سنی زوجین پرداخته باشد و تمامی نظریات مورد استفاده در چنین تحقیقاتی صرفاً به صورت غیرمستقیم به موضوع مورد تحقیق پرداخته­اند و تنها نظریه­های معروف و کلی – مانند نظریه­ی نوسازی، نظریه­ی مبادله، نظریه­ی ساختاری و ... – در جهت تبیین فاصله­ی سنی زوجین به­کار گرفته شده­اند. البته، فقدان نظریه­ای که بتواند تغییرات فاصله­ی سنی زوجین را تبیین کند، به این معنی نیست که تغییرات فاصله­ی سنی زوجین به صورت تصادفی اتفاق می­افتد.

 

 

 

 بلکه، تغییرات در فاصله­ی سنی زوجین از عوامل مختلفی می­تواند نشأت بگیرد و با توجه به اینکه از قاعده­ی خاصی پیروی می­کند امری تصادفی نیست. تجربه­ی جوامع مختلف – حتی جوامعی که ازدواج­های ترتیب­یافته در آن مرسوم است – نشان داده است که در بیشتر موارد، فاصله­ی سنی زوجین ناشی از ازدواج­هایی است که در آن مردان، مسن­تر از زنان بوده­اند (کسترلاین و همكاران 1986: 354 ؛ محمودیان 1385: 139). بنابراین، تغییر در فاصله­ی سنی زوجین نیز مانند هر تغییر اجتماعی، قاعده­مند است و عواملی بر آن مؤثر است که تحقیق حاضر نیز به بررسی آن عوامل می­پردازد.

 

 

 

با این اوصاف، الگوهای مشاهده­شده­ی فاصله­ی سنی زوجین، ترجیحات روشن و آشکاری را نشان می­دهد (شوهران مسن­تر از زنان هستند) که به وسیله­ی مجموعه­ای مرتبط از عوامل اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی، روانشناختی و فرهنگی مشخص می­شود (کسترلاین و همکاران 1986: 354 ؛ محمودیان 1385: 129) و این تحقیق، همواره به دنبال استفاده از نظریه­ها و دیدگاه­های مختلفی است که بتواند بیشترین تغییرات فاصله­ی سنی زوجین را تبیین کند. در همین راستا در این تحقیق با استفاده از نظریه­ی نوسازی، ساختار خویشاوندی،  مبادله، برابری جنسیتی، مضیقه­ی ازدواجی، انطباق، گزینش مهاجرتی و همچنین، با استفاده از یافته­ها و نتایج پژوهش­های پیشین به تبیین عوامل جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، روانشناختی و فرهنگیِ مؤثر بر فاصله­ی سنی زوجین پرداخته می­شود.