هدف از این تحقیق بررسی حس تعلق مکانی و نظریه های مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 73 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

حس تعلق مکانی

تعریف مفاهیم مرتبط با حس تعلق مکانی

مکان

حس مکان

تعلق

حس تعلق مکانی

بررسی ابعاد حس تعلق مکانی

نظریه­های حس تعلق مکانی

رویکرد روانشناختی(روانشناسی­محیطی)

 فریتز استیل

ویلیامز

شامای

و آلتمن

جنیفر کراس

رویکرد جامعه­شناختی(پدیدارشناسی)

یی فو توآن

ادوارد رلف

کریستین نوربرگ شولتز

منابع

 

 

 

مِرلوپونتی (264:1962) معتقد است که "فضا وجودی است و وجود فضایی". به عبارت دیگر، معنای ادراک شده از محیط، دارای جنبه­های فضایی است که به گفته شولتز (1381) چارچوبی را برای اعمال انسان مشخص می­کند. چنین فضایی، فضای جغرافیایی به مفهوم فیزیکی نیست، بلکه با ویژگی­ها، رویدادها و روابط حاکم بر مکان پیوند دارد، بنابراین خنثی و یکنواخت نیست.

 

 

 

هیچ دو نقطه در فضا شبیه یکدیگر نبوده و هر یک با ویژگی محتوای آن تعریف می­شود(کاسیرر،1378). مکان جایی است ورای یک نقطه­ی جغرافیایی که قابل مشاهده بر روی نقشه باشد و یا یک دورنما و منظره که در عکس و نقاشی بگنجد. مکان به طور جدایی­ ناپذیری بر ساحت زندگی انسان و وقایعی که در آن اتفاق افتاده و به آن شکل داده، پیوند دارد. جایی است که سخنان گفته شده، آراء و نظریات رد و بدل شده، پیمان­ها بسته شده و تقاضاها خواسته شده است. اساس مفهوم مکان با مفهوم حضور انسان­ها در آن همراه است. اعتبار مکان­ها به انسان­هایی است که در آنها زیسته­اند.

 

 

 

 زمانی که انسان فضایی را می­شناسد و یا احساس می­کند، هرچند لمس­ناشدنی و بی­شکل باشد، حس و یا ایده مکان شکل گرفته است."انسان­ها به صورت فردی یا گروهی با الصاق معنا به فضا آن را به مکان تبدیل  می­کنند"(Carmona & Tiesdell,2007:110). در همین خصوص رِلف (1976) مکان را در پیوند با سرنوشت انسان و موجودیت او می­داند. انسان بودن یعنی زندگی در دنیایی پر از مکان­های متمایز و مشخص، یعنی داشتن مکان خود و شناختن اینکه زندگی در درون مکان رخ می­دهد.