هدف از این تحقیق بررسی سرمایه اجتماعی و نظریه های مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

سرمایۀ اجتماعی  

الف: کلمن، کارکرد سرمایۀ اجتماعی  

ب: روبرت پاتنام، سرمایۀ مولد 

ج: فوکویاما، ارزش ها و هنجار های غیر رسمی  

پیشینه

منابع

 

 

 

کلمن سرمایه اجتماعی را  با کارکردش تعریف می­کند. او می­گوید سرمایه اجتماعی چیز واحدی نیست؛ بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند، اولاً همه آنها جنبه­های ساخت اجتماعی دارند و ثانیاً کنش‌های معین افرادی که درون آن ساختار هستند را تسهیل می­کنند. سرمایه اجتماعی از نظر کلمن مانند شکل‌های دیگر سرمایه، مولد است و دستیابی به هدف‌های معینی را که در نبود آن دست یافتنی نخواهد بود، امکانپذیر می­سازد. همچنین یک شکل از سرمایه اجتماعی که در تسهیل کنش‌های معینی ارزشمند است، ممکن است برای کنش‌های دیگر بی­فایده یا حتی زیانمند باشد. سرمایه اجتماعی نه در افراد و نه در ابزار فیزیکی تولید قرار دارد؛ بلکه در ساختار رابطه بین کنشگران خود را نشان می­دهد
 (کلمن، 462:1377).
کلمن سرمایه اجتماعی را عموماً محصول فرعی فعالیت‌هایی می­داند که برای مقاصد دیگری صورت می­گیرد؛ ولی در برخی اوقات می­تواند نتیجه مستقیم سرمایه گذاری برای همین کار باشد (همان: 478).

 

 

 

کلمن سرمایه اجتماعی را با سرمایه انسانی و فیزیکی مقایسه می­کند و می­گوید همانطوری که سرمایه فیزیکی با ایجاد تغییرات در مواد، تولید را تسهیل می­کند و سرمایه انسانی با دادن مهارت‌ها و توانایی‌هایی به آنها پدید می­آید و افراد را توانا می­سازد تا به شیوه­هایی جدید رفتار کنند، سرمایه اجتماعی نیز به نوبه خود، هنگامی به وجود می­آید که روابط میان افراد به شیوه­ای دگرگون می­شود که کنش را تسهیل می­کند. سرمایه فیزیکی کاملاً محسوس است و به صورت مادی و قابل مشاهده تجسم یافته است. سرمایه انسانی کمتر ملموس است و در مهارت‌ها و دانشی که فردی کسب کرده است، تجسم می­یابد؛ سرمایه اجتماعی حتی کمتر از این محسوس است؛ زیرا در روابط میان افراد تجسم می­یابد. سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی فعالیت تولیدی را تسهیل می­کنند و سرمایه اجتماعی نیز همانند آنها عمل می­کند. مثلاً گروهی که اعضایش قابلیت اعتماد نشان می­دهند و به یکدیگر اعتماد زیادی می­کنند، خواهند توانست کارهایی بسیار بیشتر از گروهی که فاقد آن قابلیت اعتماد هستند، انجام دهد.