هدف از این تحقیق بررسی هویت و هویت فرهنگی با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

هویّت و هویّت فرهنگی

2-3-1- هویّت

2-3-2- هویت فرهنگی

2-3-2-1- هویّت ملّی

2-3-2-2- هویّت دینی

منابع

 

 

 

واژه هویت (Identity) از لحاظ لغوی از واژه (Identitat) مشتق شده و به دو معنای ظاهراً متناقض به كار می‌­رود: الف) همسانی و یكنواختی مطلق ب) تمایزی كه در برگیرندة ثبات یا تداوم در طول زمان است. اگر چه این دو معنا متناقض و متضاد به نظر می­‌آیند، امّا در اصل به دو جنبه اصلی و مكمّل هویت مربوط است (جنکیز، 5:1381 ). هویت را می­توان در دو قالب اصلی فردی و اجتماعی مورد توجّه قرار داد: تأکید بر وجوه فردی هویّت را بیشتر می­توان در دیدگاه­های روان­شناختی ردیابی کرد و تأکید بر وجوه جمعی آن را در دیدگاه­های جامعه­شناختی. بر این اساس از دیدگاه روان­شناسان و نظریه پردازان شخصیت، هر شخص در زندگی خود پیوسته تجربیاتی می­اندوزد و لایه­های جدیدی بر هسته اصلی هویت خود می­افزاید آن­گاه افزایش و تثبیت این لایه­ها سبب شکل­گیری هویّت آدمی می­شود (حاجیانی:103).

 

 

 

بنابراین از دیدگاه روان­شناسی، هویت عبارت است از «احساس تمایز، احساس تداوم و احساس استقلال شخصی» (ژاکوبسن، 6:1996).جامعه­شناسان با تأكید بر دیالكتیك میان فرد و جامعه معتقدند كه هویت در نگرش‌­ها و احساسات افراد نمود می‌­یابد، ولی بستر شكل­گیری آن زندگی جمعی است. هویت اجتماعی نمود یافته در شخصیت، جدا از دنیای اجتماعی سایر افراد معنایی ندارد. افراد یگانه و متفاوت هستند، امّا شخصیت‌­شان، كاملاً به صورت اجتماعی به واسطة مراحل مختلف اجتماعی شدن و تعامل اجتماعی، ساخته می­‌شود (جنکینز، 35:1381).