هدف از این تحقیق بررسی خدمات بانکی با فرمت docx در قالب 37 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


 


فهرست مطالب
خدمات بانکی
2-9) ویژگی های خدمات بانکی43
2-9-1) مقایسه خدمات بانکهای ایرانی وخارجی :44
2-10) پذيرش تکنولوژی50
2-11) تئوري انتشار نوآوري (IDT)51
2-12)  تئوري عمل منطقي (TRA)52
2-13) تئوري رفتار برنامه ريزي شده (TPB)54
2-13-1) اجزا و روابط تئوري رفتار برنامهريزي شده55
2-14) مدل پذيرش تكنولوژي (TAM)56
2-15)تئوري ويژگيهاي درك شده نوآوري (PCI)58
2-16) تئوري تجزيه شده رفتار برنامهريزي شده (DTPB)60
2-17) مدل تكامل يافته پذيرش تكنولوژي (TAM2)62
2-18) نتيجهگيري و ارائه مدل مفهومي63
2-19) نمونه ای از شرکتهای نوآور، شرکت خدمات فناوری  نوآور پاسارگاد(نوپاد)65
2-20) نمونه ای از طرحهای نوآورانه66
2-21) پیشینه تحقیق در داخل و خارج از کشور67

 

 

 

2-9-ویژگی های خدمات بانکی
ناملموس بودن  : از انجا که خدمت قابل دیدن ،لمس کردن ،چشیدن وبوییدن نیست در خرید ان همواره نوعی ابهام ،تردید ،نگرانی و عدم اطمینان وجود دارد. لذا بانک برای غلبه بر این  خصیصه وبیان کیفیت ومزایای خدمات بانکی ،باید عناصر ملموسی را به محصول اولیه (خدمت ) اضافه کند نظیر فیلم و عکس وتبلیغات بصری ،جاذبه های رفتاری .

 

 

سیستم بازاریابی در بانک نمی تواند برای سنجش عملکرد خود برمعیارهای عادی کیفیت محصول تکیه کند بلکه برای کنترل کیفییت ،باید باید از طریق نظر سنجی راجع به رضایت مشتریا ن اقدام نماید(43p، 2010، Walton).

 

 


تفکیک ناپذیری  : به دلیل اینکه بسیاری از خدمات بانکی قابل ذخیره نیستندنمی توان تولید را از مصرف مجزا نمود . ابتدا خدمات فروخته وسپس بطور همزمان تولید ومصرف می شوند .درمبادله  خدمت معمولا ارتباط ها مستقیم و نزدیک است . خدمت رسان ،خریدار وفروشنده ،زمان ومکان وشرایط حاکم برمبادله خدمت بردادوستد خدمات تاثیر دارند .کیفیت ومطلوبیت خدمات بستگی به نوع ارتباط خریدار وفروشنده خدمت و پذیرش یکدیگر دارد.تمیزی ،زیبایی ،اراستگی ،نظم ،ادب ،همدلی،همکاری ، احترام ،راهنمایی،مشاوره ،مساعدت وبیان ورفتار مناسب ازجمله نکاتی هستند که در بازار یابی خدمات نقش مهمی دارند(43p، 2010، Walton).

 

 


عدم امکان ذخیره سازی  و انبار کردن خدمات  : خدماتی که در بانکها ارائه می شود قابلیت انباشته شدن نداردتا به هنگام نیاز انهارا توزیع ومصرف کرد .پیش بینی درست در خصوص میزان تقاضا برای حفظ تعادل عرضه وتقاضا در خدمات بسیار اهمیت دارد .(مدیریت عرضه وتقاضا  (43p، 2010، Walton).بی ثباتی کیفیت خدمات  : اکثر خدمات بانک از طریق افراد عرضه می شود و عملکرد افراد همواره با ثبات وسازگاری همراه نیست(43p، 2010، Walton).