هدف از این تحقیق بررسی تاریخچه ی سینما در ایران با فرمت docx در قالب 48 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

تاریخچه

2-2-1) تاریخچه سینما در جهان

2-2-2) تاریخچه سینما در ایران

2-3)مستندات مفاهیم

2-3-1) بازنمایی

2-3-1-1) تعریف بازنمایی

2-3-1-2)استوارت هال و بازنمایی

2-3-1-3)کلیشه­سازی و بازنمایی

2-3-1-4)خشونت نمادین

2-3-2)تعریف داغ ننگ

2-3-2-1)داغ ننگ از دیدگاه گافمن

2-3-2-2)مفهوم رؤیت پذیری

2-3-2-3)مفهوم اطلاعات اجتماعی

2-3-2-4)مفهوم نمادهای پنهان­کننده هویت

2-3-2-5)مدیریت اطلاعات و پنهان کردن داغ ننگ

منابع

 

 

 

سینما که از لحاظ تاریخی، دومین وسیله ارتباط جمعی به شمار می­رود، با مطبوعات که قرن­ها پیش از آن پدیدار گشته است و رادیو و تلویزیون که به دنبال آن پدید آمده­اند تفاوت­های فراوان دارد. به طور کلی، سینما یک وسیله ارتباطی، انتشاری و تصویری است که برای انسان، جنبه سرگرم کننده دارد و بیش از آن­که به افزایش معلومات و آگاهی­های او توجه داشته باشد به پر کردن اوقات فراغت وی می­پردازد(معتمد نژاد، 1386: 187).

 

 

 

پیدایی و بسط سینما، همانند بسیاری از ابزارهای صنعتی جهان ما منبعث از کوشش­های دانشمندانی بسیار در کشورهای مختلف جهان است. معمولا مارک راجت انگلیسی را در رأس این هرم جای می­دهند. هم او بود که به سال 1824 فرضیه معروف خود را در باب تصاویر و رابطه آنان را با اشیای متحرک اعلام داشت. او حرکت تصویر را به منزله زنده کردن موضوعات آنان تجسم می­کرد و نشان می­داد که با حرکت دادن تصاویری خاص از هر یک از حرکات یک موجود زنده، چشم بیننده قادر به وصل کردن حرکات خواهد بود(ساروخانی، 1387: 161).

 

 

 

 تاریخ سینما با نوعی انفجار، آغاز نشد. هیچ حادثه مشخصی را نمی­توانیم نام ببریم که قاطعانه میان عصر سینما و عصر پیش از آن، تمایز به وجود بیاورد. برای مثال، اختراع کینه توسکوپ به دست ادیسون و ثبت آن در سال 1891، با اولین نمایش فیلم توسط برادران لومیر برای تماشاگرانی که پول پرداخته بودند، هیچ کدام، چنین تمایزی به وجود نمی­آورد(ناول اسمیت، 1377: 12). کار لومیرها به سال 1895 نقطه عطفی در تاریخ سینما است و بسیاری تولد واقعی این وسیله ارتباطی را در همین سال می­دانند(دانسی، 1388: 188).