هدف از این تحقیق بررسی توسعه و ابعاد آن با فرمت docx در قالب 44 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-2-1-  تعریف توسعه

2-2-1-1- رشد و توسعه

2-2-1-2- تغییر اجتماعی و توسعه

2-2-1-3- توسعه نیافتگی

2-2-1-4- نوسازی و توسعه

2-2-1-5- توسعه پایدار

2-2-1-6- توسعه انسانی

2-2-1-7- ارتباطات توسعه

2-2-2-  انواع توسعه

2-2-3-  ابعاد توسعه

منابع

 

 

 

واژه توسعه  De- velopment   به معنای خروج لفاف (envelope)است که در فرهنگ لغت دهخدا به معنی فراخی و گسترانیدن ترجمه شده است (لغت نامه دهخدا).در سه قرن اخیرِ تاریخ غرب، سه واژه ترقی، تکامل، و توسعه برای توضیح تحول اجتماعی به کار رفته است. اصطلاح توسعه در معنای جدید آن تنها پس از پایان جنگ جهانی دوم شیوع عام یافت. اما این اصطلاح بار خوش‌بینانه واژه ترقی را که بیانگر فکر انسان دوره روشنگری بود و نیز بار اندیشه قوم مداری غربیان را که در کاربرد اجتماعی واژه تکامل مستتر بود، با خود همراه دارد. (خانیکی، 1387: 1) .

 

 

 

پیش از جنگ جهانی دوم، در قرن نوزدهم، پژوهشگران اروپایی توسعه را در بیان تاریخ بشر به کار می­برند. اسپنسر و مارکس معتقد بودند که جوامع انسانی از مراحلی پایین­تر به مراحل بالاتر در حرکت هستند این حرکت با چند قانون کلی و عمومی در مسیری مستقیم است هر جامعه­ای از این مراحل یا گذشته و یا در حال گذشتن است و یا این که این مراحل یکنواخت را طی خواهد کرد. به بیان دیگر آن‌ها در جستجوی کشف قوانین کلی برای چنین توسعه­ای بودند. این دستاوردهای کلی و جهانی از تاریخ انسان با خوش­بینی همراه بوده است. حتی بعضی از این پژوهشگران «مراحل اول» تاریخ بشر را به کمال مطلوب رسانیده بودند و اکثراً اعتقاد داشتند که گذر از یک مرحله به مرحله دیگر موجب پیشرفت انسان در جهان مختلف خواهد شد چه در زمینه­ مادی و چه در زمینه فرهنگی و عقلایی کردن انسان (ازکیا،1384: 27).