هدف از این تحقیق بررسی روایت و اجزای روایتگری با فرمت docx در قالب 48 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

فهوم روایت

2-3-4-1)تعریف روایت

2-3-4-2)تعریف روایت­شناسی

2-3-4-3)اجزای روایتگری

2-3-4-4)موضوع

2-3-4-5) درون­مایه

2-3-4-6)ساختار و پلات

2-3-4-7)تعریف توالی

2-3-4-8)تعریف زاویه دید، کانون دید و راوی

2-3-4-9)انواع راوی

2-3-4-10)تعریف روایت

2-3-4-11)تعریف روایت­پردازی

2-3-4-12)تکنیک

2-3-4-13)لحن

2-3-4-14)ضرب­آهنگ

2-3-4-15)زمینه

2-3-4-16)تعریف زمان و مکان در روایت

2-3-4-17)زمان­مندی روایت

2-3-4-18)تقابل بین داستان و روایت

2-3-4-19)روایت سینمایی

2-3-5)نظریه­های روایت

2-3-5-1)ارسطو

2-3-5-2)فرمالیسم روسی

2-3-5-3)ساختارگرایی

2-3-5-4)پست مدرنیسم

منابع

 

 

 

روایت و روایت­شناسی در حوزه پژوهش­های ادبی معاصر، علم نوپایی است که در یکی دو دهه گذشته، جای نظریه رمان را گرفته است. فرهنگ اصطلاحات شیپلی(Shiply) در مدخل روایت به رمان ارجاع می­دهد. فرهنگ آبرامز(Abrams) اصلاً مدخلی به عنوان روایت ندارد و در تعریف رمان، به روایت نیز اشاره می­کند. از نظر او رمان در مقایسه با داستان کوتاه، یک روایت گسترده است. اما کادن(Cudden) در فرهنگ خود علاوه بر شعر روایی، اصطلاح راوی و در ضمن آن، روایت را نیز طرح می­کند. اسکولز و کلاگ نیز در ماهیت روایت، آن را این­گونه تعریف می­کنند: « کلیه متونی که دارای دو خصوصیت وجود قصه و قصه­گو است را می­توان متن روایی دانست»(صالحی­نیا، 1388: 16).

 

 

 

روایت، قدمتی به درازای تاریخ دارد. انسان­های نخستین، شبانگاهان که در کنار آتش می­نشستند ماجراهای روز گذشته را برای هم­دیگر روایت می­کردند. آن­ها در همین راستا با انواع ابزارها به روایت تصویری، حوادثی مانند شکار بر روی دیواره غارها می­پرداختند(مشتاق مهر و کریمی قره­بابا، 1387: 138). روایت­پردازی، از فرایندهای اصلی فرهنگ است که در همه جوامع، چه عقب­مانده و چه پیشرفته مشاهده می­شود. مردم­شناسان برای روایت­پردازی، کارکردی در جهت تعریف واقعیت و تحلیل اجتماعی بر اساس خطوط کلی فرهنگ اصلی جامعه قائل می­باشند. عده­ای از مردم­شناسان از جمله لوی استراوس، روایت را از میان رفتن تضادهای یک فرهنگ به مثابه موجودیتی یکپارچه می­داند. اما مردم­شناسان رادیکال، روایت­پردازی را در قالب طبیعی جلوه دادن شیوه­های زندگی طبقه حاکم و ازلی جلوه دادن نظم اقتصادی و وضعیت موجود تعریف می­کند(میرفخرایی، 1380: 85).

 

 

 

روایت، یک داستان است و داستان­ها از آن­چه که برای آدم­ها، حیوانات، بیگانه­های فضایی، حشرات و... اتفاق افتاده یا در حال رخ دادن است می­گوید. یعنی داستان زنجیره­ای از رخدادها را در بر می­گیرد. این بدان مفهوم است که روایت­ها در چارچوب یا طی دوره­ای زمانی صورت می­گیرند. این دوره زمانی می­تواند بسیار کوتاه همانند یک قصه کودکانه یا بسیار طولانی باشد، آن­طور که در مورد برخی رمان­ها و حماسه­ها مصداق دارد(آسابرگر، 1380 : 18).