هدف از این تحقیق بررسی حمایت اجتماعی و انواع آن با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

حمایت اجتماعی

2-2-1تعاریف حمایت اجتماعی

2-2-2 انواع حمایت اجتماعی

2-2-2 -1 حمایت اجتماعی عاطفی

2-2-2 -2 حمایت خود ارزشمندی

2-2-2 -3 حمايت اجتماعی اطلاعاتی

2-2-2 -4 جستجوی حمايت اجتماعی

2-2-2 -5 حمايت اجتماعی ابزاری

2-2-2-6 بعد ساختاری وعملكردی حمايت اجتماعی

2-2-3 سلامت روانی- جسمی وحمايت اجتماعی

2-2-4 الگوي وايس جهت افزايش حمايت اجتماعی

2-2-5 نقش حمايت اجتماعی در كاهش تعارض

2-2-6حمايت اجتماعی به عنوان عامل مؤثربرسلامت اجتماعی

2-2-7 نظریه های مربوط به حمایت اجتماعی

2-2-7 -8 نظريه نقش

منابع

 

 

 

    انسان موجودی اجتماعی است و در طول حیات خویش نیازمند همنوعان خود است. این نیازمندی از جنبه های مختلف و به صورتهای متفاوتی قابل مشاهده است. شاید به دور از واقعیت نباشد که بگوئیم هستی انسان در گروی ارتباطات و تعاملات اجتماعی است و در غیاب این روابط اجتماعی او محکوم به فناست. انسان از زمان تولد در میان شبکه­ای از روابط متقابل اجتماعی به سر می برد، با کنشهای متقابلش میراث جامعه را به خود جذب می کند و به فراخور تغییر آن نیز دگرگون می گردد و طبق نظریه هستی گرایی میل به ازدواج، داشتن فرزند، گرایش به معنویت در اجتماعات و سازمانها و دیگر روابط اجتماعی به منظور بوجود آمدن این هم جوشی­هاست. چنین پیوندهای اجتماعی ما را در مقابل تنهایی و جداماندن از مشکلات زندگی محافظت می کند (هومن و لیوارجانی، 1387).

 

 

 

    یکی از عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت که به اهمیت بعد اجتماعی انسان اشاره دارد و در سالهای اخیر توجه فزاینده­ای به دست آورده است، حمایت اجتماعی می باشد. کوب (1976) اظهار می دارد که افزایش روز افزون تعداد مقالات چاپ شده در مجلات مختلف در مورد حمایت اجتماعی، اثرات مثبت حضور و پیامدهای منفی فقدان آن، حاکی از دست یافتن به این مهم است که عوامل اجتماعی با توجه به نقش مهمی که در زندگی انسان دارند، توجه فزاینده­ای را به دست آورده اند (علیپور و همکاران، 1388).

 

 

 

    حمایت اجتماعی مهمترین ویژگی است که در رابطه با خنثی سازی تأثیرات نامطلوب و فشارهای روانی مورد مطالعه قرار گرفته است. حمایت اجتماعی بنا به تعریف به احساس تعلق داشتن، پذیرفته شدن، مورد علاقه، عشق و محبت قرارگرفتن اطلاق می شود و برای هر فرد، یک رابطه امن به وجود می آورد که در این رابطه ویژگیهای اساسی احساس امنیت، صمیمیت و نزدیکی است. حمایت اجتماعی حاصل از سرپرستان، دوستان، همکاران و وابستگان می تواند بسیاری از علائم روان شناختی از قبیل افسردگی و اضطراب را سبک سازد (غفاری و همکاران، 1388).