هدف از این تحقیق بررسی کیفیت زندگی و روش های رسیدن به اهداف آن با فرمت docx در قالب 31 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2-1-1-3 تعاریف کیفیت زندگی

2-1-1-4  تعاریف کارشناسانه کیفیت زندگی

2-1-1-5 تعاریف غیرکارشناسانه

2-1-1-6 اهداف کیفیت زندگی

2-1-1-7 روشهای رسیدن به اهداف کیفیت زندگی

2-1-1-8 چگونگی عملکرد کیفیت زندگی

2-1-1-9 دامنه های پیشنهادی برای کیفیت زندگی

منبع: برون و برون، 2004

خرده ابعاد کیفیت زندگی

2-1-1-11 نشانگرهای کیفیت زندگی

2-1-1-12 ابعاد مفهومي كيفيت زندگي

3 -1-1-12-1 کیفیت زندگی به مثابه سازه­ای ذهني

3 -1-1-12-2کیفیت زندگی به مثابه سازه­ای عيني 

3 -1-1-12-3 کیفیت زندگی به مثابه سازه­ای تركيبي 

1-1-1-13 شبکه های حمایتی و کیفیت زندگی

2-1-1-14 مروری بر رویکردهای مرتبط به کیفیت زندگی

2-1-1-14-2 -3 کیفیت اجتماعی

منابع

 

 

 

    کیفیت زندگی از لحاظ لغوی یعنی «درجه خوبی» (چمبر، 1961). مندولا و پلیگرینی (1976) کیفیت زندگی را به عنوان «موفقیت یا پیشرفت فردی در یک موقعیت اجتماعی رضایت بخش با توجه به محدودیت های جسمی- ادراکی» تعریف نمودند. شین و جانسون (1978) کیفیت زندگی را به عنوان «تملک  منابع لازم برای برآوردن نیازها، خواسته­ها و آرزوهای فردی، مشارکت در فعالیتهایی که موجب رشد فردی، واقعی سازی خود و مقایسه رضایت بخش بین خود و دیگران می شوند» تعریف نمودند. سازمان بهداشت جهانی (1993) کیفیت زندگی را به عنوان «درک فرد از موقعیت خود در زندگی و در بافتار فرهنگی و نظامهای ارزشی که در آن زندگی نموده و در رابطه با اهداف بلند مدت خود» تعریف نموده است. این تعاریف  گوناگون نه تنها پیچیدگی مفهوم کیفیت زندگی را می رسانند بلکه تفاوتهای کاملاً واقعی عقاید گوناگون نسبت به ماهیت کیفیت زندگی را نیز نمایان می سازند.

 

 

 

    توجه و علاقمندی به کیفیت زندگی پدیده جدیدی نیست (چانگ و همکاران، 1997). فیلسوفان یونانی بیشتر بر مفاهیمی مثل شادکامی و زندگی خوب نظر داشته­اند. اریستیپوس (از شاگردان سقراط) هدف زندگی را تجربه حداکثر مقدار خوشی و شادکامی را به معنای مجموع کل دوره های خوشی و لذت می دانست. اخیراً نیز روانشناسانی مثل کوبوفی (1999) استدلال نموده اند که لذت­گرایی شامل خوشی ها و ترجیحات ذهنی و جسمانی می باشد.