هدف از این تحقیق بررسی معلولیت و انواع پارادایم های آن با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

معلولیت

2-3-3-1)تعریف نقص

2-3-3-2)تعریف ناتوانی

2-3-3-3)نقص از دیدگاه گافمن

2-3-3-4)تعریف معلولیت

2-3-3-5)ویژگی­های معلولیت

2-3-3-6)معلولیت از دیدگاه پزشکی

2-3-3-7)رویکردهای فایفر به معلولیت

2-3-3-8)انواع پارادایم­های معلولیت

2-3-3-9)تعریف توان­بخشی

2-3-3-10)فلسفه توان­بخشی

2-3-3-11)اهداف توان­بخشی

2-3-3-12)تعریف تبعیض

2-3-3-13)تبعیض فردی

2-3-3-14)تبعیض نهادی­شده

2-3-3-15)مفهوم دیگری سازی

منابع

 

 

 

جامعه، گروه­ها و قالب ­های اجتماعی را تشکیل می­دهد که به هر فرد در برابر ناشناخته­ ها امکان طبقه­بندی موضوعات در دسته ­هایی مشخص را می­دهد و بدین ترتیب هر فرد قادر به پیش­بینی گروهی است که به آن متعلق بوده و به همین روش، قادر به دسته­بندی دیگران در گروهی دیگر می­باشد. بدین صورت، می­توان هویت اجتماعی را تعریف نمود. بنابراین فرد، به واسطه دسته ­بندی، مشخصه و صفات طبقه­ بندی را شناسایی می­کند و در واقع، این صفات، حاکی از مشخصه ­ها و هویتی بالقوه و ظاهری است. اگر فرد بیگانه هرگز اظهار نکند که دارای مشخصه­ای است که او را در ردیف یک شخص آلوده، دارای نقص عضو و بی­اعتبار قرار می­دهد فوراً او را در گروه افراد دارای نقص و بی­ اعتبار قرار می­دهند. بدین ترتیب، گافمن تصمیم می­گیرد به واسطه نشانه و نقص، به تعریف خصیصه­ای بپردازد که موجب بی ­اعتباری یک فرد می­گردد.

 

 

 

علی­رغم تعاریف قبلی که فرض می­کند نقص، نشانه­ای است که اختلال روحی و جسمی را آشکار می­سازد، گافمن به تعریف مفهوم نقص در روابط به وجود آمده بین یک خصیصه و دید قالبی اجتماعی می­پردازد. در مفهوم نقص، دو نقطه نظر نهفته است: از سویی دیدگاه جامعه وجود دارد زیرا اگر نقص، ناشناخته و پنهان باشد، فرد تا وقتی که این خصوصیت پنهان را حفظ کند در نظر جامعه، بی­اعتبار است. از سوی دیگر، نقطه­نظر فرد دارای این خصوصیت پنهان مطرح است. زیرا اگر نقص، شناخته شده و آشکار باشد فرد، خودش احساس بی ­اعتباری می­کند(زیبرا، 1385: 104).