هدف از این تحقیق بررسی نظریات مربوط به شادی و نشاط اجتماعی با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

نظریات مربوط به نشاط اجتماعی

نظریات روان شناختی

دیدگاه آلپورت

دیدگاه سلیگمن

دیدگاه اریک فروم

دیدگاه زیگموند فروید

دیدگاه مزلو

دیدگاه کارل راجرز

نظریات جامعه شناختی

دیدگاه تامسون

دیدگاه دارلینگ و استینبرگ

دیدگاه تدگار

دیدگاه لایارد

دیدگاه همبستگی اجتماعی دورکیم

دیدگاه زیمل

دیدگاه بلومر

دیدگاه ساخت کنش اجتماعی پاسونز

دیدگاه از خود بیگانگی کارل مارکس

دیدگاه کمپل

دیدگاه ماکس وبر

دیدگاه الگوی دینداری گلاک و استارک

دیدگاه جان مارشال ریو

دیدگاه مقبولیت اجتماعی آلدرو اسمیت

منابع

 

 

 

   گوردن آلپورت پدر روان‏شناسى شخصيت در سال 1961، شخصيت را اين‏گونه تعريف كرده است: شخصيت عبارت است از: سازمانى پويا در درون فرد و متشكل از نظام‏هاى روانى ـ جسمانى كه خصوصيات رفتار و تفكر فرد را مشخص مى‏كند. آلپورت چهره مهمى در بسط مفهوم سلامت روان به حساب مى‏آمد. آلپورت، از صاحب‌نظران علم شخصيت می‌گوید: اشخاص برخوردار از سلامت روان، فعالانه در پى هدف‌ها و اميدها و روياهاى خويشند و رهنمون زندگى‏شان، معناجويى و ايثار و حسن تعهد است. تعقيب هدف، هيچ‏گاه پايان نمى‏پذيرد. اگر هدفى را بايد كنار گذاشت، بايد بي‌درنگ انگيزه تازه‌ای آفريد. (كريمي، 1388: 20).

 

 

 

 از نظر آلپورت، جنبه اصلی شادی آدمی، مقاصد سنجیده و آگاه، یعنی امیدها و آرزوهای اوست. این هدف‌ها انگیزه شادی سالم قرار می‌گیرند. او کانون وجود آدمی را داشتن هدف‌های درازمدت می‌داند و بشر را از حیوان، سالمند را از کودک و در بسیاری موارد شادی سالم را از شادی بیمار متمایز می‌سازد.