هدف از این تحقیق بررسی تامین مالی شرکت ها با فرمت docx در قالب 40 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
تامین مالی شرکت ها
1-2)مقدمه12
2-2) بخش اول: روش‌های تأمین مالی شرکت‌ها12
1-2-2) سیستم مالی12
1-1-2-2) بازارهای مالی13
2-1-2-2) واسطه‌های مالی14
2-2-2) ساختار و منابع اصلی تأمین مالی15
1-2-2-2) تأمین مالی بر اساس منبع15
1-1-2-2-2) فرض ترتیب هرمی تأمین مالی17
1-2-2-2-2) تأمین مالی کوتاه‌مدت23
2-2-2-2-2) تأمین مالی میان‌مدت24
3-2-2-2-2) تأمین مالی بلندمدت26
3-2-2) سهام عادی27
1-3-2-2) ویژگی‌های سهام عادی (حقوق و امتیازات سهامداران)27
2-3-2-2) تأمین مالی از طریق انتشار سهام عادی29
1-2-3-2-2) محاسن انتشار سهام عادی به عنوان منبع تأمین مالی29
2-2-3-2-2) معایب انتشار سهام عادی به عنوان منبع تأمین مالی30
3-3-2-2) سایر جنبه‌های تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام30
4-2-2) سودهای توزیع نشده31
1-4-2-2) سود انباشته33
1-1-4-2-2) تأمین مالی از طریق سود انباشته34
1-1-1-4-2-2) محاسن تأمین مالی از طریق سود انباشته34
2-1-1-4-2-2) معایب تأمین مالی از طریق سود انباشته35
2-4-2-2) سود سهمی35
1-2-4-2-2) مزایا و معایب سود سهمی36
5-2-2) وام‌ بلندمدت37
1-5-2-2) ویژگی‌های وام‌های بلندمدت37
2-5-2-2) تأمین مالی از طریق وام بلند مدت38
1-2-5-2-2) محاسن انتشار وام‌های بلندمدت به عنوان منبع تأمین مالی38
2-2-5-2-2) معایب انتشار وام‌های بلندمدت به عنوان منبع تأمین مالی38
6-2-2) وام کوتاه‌مدت39
1-6-2-2) انواع وام‌های کوتاه‌مدت39
2-6-2-2) شرایط وام40
7-2-2) نوآوری در تأمین مالی41
1-5-2) تحقیقات خارجی69
2-5-2) تحقیقات داخلی72

 

 

فصل دوم این تحقیق اختصاص به مبانی نظری موضوع تحقیق دارد. این فصل به طور کلی از سه بخش تشکیل شده است؛ بخش اول تحت عنوان روش‌های تأمین مالی شرکت‌ها می‌باشد که در آن عمده‌ترین منابع اصلی تأمین مالی شرکت‌ها گنجانده شده است. بخش دوم این فصل ضمن تشریح هزینه‌های تأمین مالی به بررسی در مورد نظریات بافت یا ساختار سرمایه می‌پردازد. بخش سوم به مبانی نظری چرخه عمر شرکتها می¬پردازد و در آخر، بخش سوم نیز مربوط به پیشینه‌ی تحقیق می‌باشد.
2-2) بخش اول: روش‌های تأمین مالی شرکت‌ها

 

 

 

1-2-2) سیستم مالی
بازارهای مالی (بازار اوراق قرضه و سهام) و واسطه‌های مالی (بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی) این وظیفه را دارند که اشخاصی پول مازاد بر نیاز دارند، وجوه اضافه خود را در اختیار کسی بگذارند که با کمبود بودجه روبرو است. از موارد عینی‌تر می‌توان این موارد را هم نام برد: هنگامی که شرکت اپل  ، یک رایانه‌ی بهتر اختراع می‌کند به پول نیاز دارد تا بتواند آن را به بازار عرضه کند، یا اینکه دولت محلی برای ساختن جاده یا یک مدرسه به پول نیاز دارد. برای بهبود وضع اقتصادی افراد و سلامت سیستم اقتصادی، به بازارهای مالی اثر بخش و کارا و نیز واسطه‌های مالی کارآمد نیازمندیم (میشکین ، 1389، 24).

 

 

 

به طور کلی، آمار و اطلاعات موجود حاکی از این واقعیت است که تقریباً در تمامی کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی، سیستم‌های مالی به نحو چشم‌گیری تکامل و گسترش یافته‌اند و وجود این سیستم‌های مالی کارآمد نقش بسیار اساسی در هدایت پس‌اندازها و منابع مالی پراکنده‌ی مردم و بنگاه‌های تجاری به سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط دیگر مؤسسات اقتصادی انجام می‌گیرد ایفا می‌کند؛ به عبارت دیگر، در یک سیستم مالی کارآمد انتقال پس‌اندازهای مردم و دیگر امکانات سرمایه‌گذاری به بنگاه‌هایی که فرصت سرمایه‌گذاری دارند ولی منابع مالی آنها کافی نیست، فرآهم می‌آید(حقیقت، 1386).

 

 


-1-2-2) بازارهای مالی
عبارت بازار مالی، اشاره به یک «مکانیسم مفهومی» دارد تا یک محل فیزیکی یا نوع خاصی از سازمان یا ساختار؛ معمولاً بازارهای مالی را به عنوان سیستمی مرکب از افراد و مؤسسات، ابزارها و رویه‌‌هایی که پس‌اندازکنندگان و قرض گیرندگان را در یک‌جا جمع می‌کند تعریف می‌نمایند(بسلی و بریگهام ، 1999).

 

 

 

نقش اولیه‌ی بازارهای مالی کمک به قرض‌ گیرندگان  و قرض‌ دهندگان  از طریق تسهیل جریان وجوه، از افراد و واحدهایی که وجوه اضافی در اختیار دارند به افراد و سازمان‌هایی که نیاز به وجوه دارند می‌باشد. در اقتصادهای توسعه‌یافته، بازارهای مالی به تخصیص بهینه‌ی وجوه اضافی (از پس‌اندازکنندگان) به افراد و سازمان‌هایی که نیاز به وجوه، جهت سرمایه‌گذاری یا مصرف دارند، کمک می‌نمایند. هر اندازه که فراگرد انتقال جریانات نقدی کاراتر باشد، اقتصاد، هم بر حسب تولید و هم بر حسب تأمین مالی، بهره‌ورتر می گردد(راعی، 1389).