هدف از این تحقیق بررسی تجهیز منابع و وصول مطالبات با فرمت docx در قالب 46 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
تجهیز منابع و وصول مطالبات
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق13
2-3- بخش دوم: تجهیز منابع و وصول مطالبات27
2-3-1 - تجهیز منابع27
2-3-2- عوامل برون سازمانی29
2-3-3- عوامل مؤثر درون سازمانی30
2-3-4- عوامل خدماتی31
2-3-4- 1- تنوع خدمات بانکی31
2-3-4-2- کیفیت خدمات بانکی33
2-3-4-2-1- ویژگی های خاص خدمات بانکی34
2-3-4-3- خدمات بانکداری الکترونیک34
2-3-4-4- مهارتهای تخصصی کارکنان36
2-3-5- توانایی‌های فنی مورد نیاز در مشاغل بانکی37
2-3-5-1- توانایی‌های ارتباطی37
2-3-6- عوامل مالی38
2-3-6-1- تسهیلات پرداختی38
2-3-6-2- نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها39
2-3-6-3- جوائز پرداختی به سپردهگذاران قرضالحسنه40
2-3-7- عوامل ارتباطی و انسانی41
2-3-7-1- تبلیغات و بازاریابی41
2-3-7-1-1- بازاریابی در نظام بانکی42
2-3-7-1-2- آمیزه بازاریابی بانکی43
2-3-7-2- رفتار و نحوه‌ی برخورد کارکنان بانک با مشتریان46
2-3-7-3- رعایت عدالت و عدم تبعیض در ارائه‌ی خدمات46
2-3-7-4- اطلاع رسانی مناسب و ارائه‌ی آموزش به مشتریان47
2-3-7-5- ویژگیهای فردی مناسب کارکنان47
2-3-7-6- رضایت مشتریان48
2-3-7-6-1- رضایت مشتریان در بانک‌ها48
2-3-7-6-2- وفاداری مشتریان در بانک‌ها49
2-3-8- عوامل و شرایط فیزیکی49
2-3-8-1- محل استقرار شعب بانک49
2-3-8-2- تعداد شعب بانک50
2-3-8-3- طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی شعب51
2-3-8-4- امکانات فیزیکی شعب بانک52
2-3-9- سپرده‌گذاری53
2-3-9-1- انـواع سپـرده‌گذاری53
2-3-9-2- سپرده قرض‌الحسنه جاري54
2-3-9-3- سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز54
2-3-9-4- سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌‌مدت55
2-3-9-5- سپرده‌ی سرمايه‌گذاري بلندمدت55
2-4- وصول مطالبات56
2-4-1- انواع مطالبات56
2-4-2- مطالبات معوق و چرایی ایجاد آنها57
2-6- بخش چهارم: پیشینه پژوهش66

 

 

 

2-3-1 - تجهیز منابع
سرمایه یکی از مهمترین منابع بانک محسوب می¬شود. بانک¬ها می¬توانند از طرق مختلف اقدام به جذب سرمایه و تجهیز منابع بانکی نمایند. برای جذب سرمایه در جهت تجهیز منابع لازم است چگونگی ایجاد رابطه بانک با تجهیز¬کنندگان منابع بانکی یا سپرده¬گذاران بانکی معین شود. رابطه بانک با سپرده¬گذاران یک رابطه دوطرفه است. از یک طرف تابع مجموعه خدماتی است که بانک¬ها ارائه می¬دهند، از طرف دیگر تابع انگیزه¬های متفاوت سپرده¬گذارانی است که در تجهیز منابع بانکی نقش اصلی را ایفا می¬کنند.

 

 

 

بخشی از این سپرده¬ها تحت انگیزه¬های مادی و به قصد انتفاع و بخش دیگر آن تحت انگیزه¬های معنوی یا کمک به افراد نیازمند و تعاون عمومی صورت می¬گیرد (اجداد نیاکی، 1386). در نظام بانکی ایران تجهیز منابع با توجه به قوانین بانکداری اسلامی از دو طریق انجام می‌شود: الف) ازطریق جذب سپرده‌های قرض¬الحسنه جاری و پس¬انداز، که منابع مالکانه نامیده می‌شوند. ب)  از طریق جذب سپرده‌های مدت‌دار، که منابع وکالتی نامیده می‌شوند ( هدایتی، 1383، ص 7 ).

 

 


در بانكداری نوین (علاوه برانجام فعالیتهای واسطه¬گری) عملیات تجهیز منابع مالی از طریق فعالیتهای زیر انجام می¬گیرد: 1.جذب منابع مالی از طریق ایجاد شعب و واحدهای فرعی دركشورهای خارجی  2.انجام فعالیت  ¬های غیر بانكی با خرید سازمان¬های كارگزاری مانند شركت ¬های بیمه و بنگاه-های معاملات ملكی  3. ارائه خدمات مالی غیر بانكی مانند: كارگزاری، بیمه، صندوق بازنشستگی، مدیریت دارایی¬ها، امور ساختمان و غیره به مشتریان

 

 


4.ارائه‌ی خدمات به مشتریان خرده پا كه نیاز به خدمات مشخصی دارند  5. ارائه‌ی خدمات به شركت¬های بزرگ و سازمان¬های دولتی  6.ارائه‌ی خدمات مشاوره¬ای در سرمایه¬گذاری، خرید و فروش سهام و مبادله ابزارهای مالی، ارز و مشتقات آن . 7.تجهیز منابع پولی از طریق ابزارهای غیر تراز نامه¬ای مانند اعتبارات اسنادی و اوراق بهادار مشتقی (هفرنان، 1385، ص 53- 43).